Correspondentie Hans Sleutelaar (1963)

 

1 brief.
Bron: Letterkundig Museum.
Nederlandse redactie van 'Gard Sivik' met Hans Sleutelaar, Armando, Hans Verhagen, Cornelis Bastiaan Vaandrager. Foto: Wim van der Linden.
Nederlandse redactie van ‘Gard Sivik’ met Hans Sleutelaar, Armando, Hans Verhagen, Cornelis Bastiaan Vaandrager. Foto: Wim van der Linden.

 

1. Cornets de Groot aan Hans Sleutelaar

[Brief in handschrift, 1 blz.]

Den Haag, 4 febr. ’63

Geachte Heer Sleutelaar,1

Om mij een genoegen te doen buiten mij om heeft mijn zwager Heeresma2 u gisteren per telefoon verzocht iets te doen aan een “essay” van mij dat u nog onder uw hoede heeft. Zoals u begrijpen zult heb ik dat werk vergeten, vermoedelijk terecht. Ik stel er geen belang meer in, geen prijs meer op. Het heeft geen “Schönheitsfehler”, het is gewoon niets en ik verzoek u dus ’t maar te vernietigen. Misschien dat er in de toekomst nog iets uit de pen komt, dat beter is en dat u misschien gebruiken kunt, maar tot zolang blijf ik liever buiten schot.3

Met vriendelijken groet,
Hoogachtend,
Uw [Handtekening]

R.A. Cornets de Groot
Denneweg 11a
Den Haag


  1. De dichter Hans Sleutelaar (1935) was in deze tijd redacteur van het tijdschrift Gard Sivik (1955-1964). Cornets de Groot was met hem via hun wederzijdse kennis Jan Molitor (ps. van Aimé van Santen) in contact getreden; zie de brieven aan Pierre H. Dubois. []
  2. Heere Heeresma (1932), Nederlands schrijver, trouwde in 1961 met Cornets de Groots zuster Louise (1928-2009). Zie de Correspondentie met Heere Heeresma. []
  3. Het is niet duidelijk om welk essay het gaat. Wel wordt rond deze tijd Cornets de Groots omvangrijke essay Bikini aan het tijdschrift Randstad aangeboden, waar het in de lente van 1963 ook in verschijnt. []

Plaats een reactie