De zevensprong (’67)


Rectozijde omslag De zevensprongVersozijde omslag De zevensprong

Bron

R.A. Cornets de Groot, ‘De zevensprong’. De Bezige Bij, Amsterdam 1967, p. 1-216.

Essays over Jacob van Maerlant, Herman Gorter, Willem Frederik Hermans, Lucebert, Harry Mulisch, S. Vestdijk, Jan van der Noot. [Met een tekst over het boek door de schrijver op de achterzijde van het omslag]. Omslagontwerp Herman Dommisse (met gebruikmaking van een reproduktie uit Herber Silberer, Probleme der Mystik und iher Symbolik, Wenen, Leipzig, 1914), typografie Peter Renard. Portretfoto (van R.A. Cornets de Groot door) Rudie van der Waard (op de achterzijde van het omslag).
Literaire Documenten Serie 8. Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 1967 (september), 216 blz., oplage 3230, 12,5 x 20 cm.

Inhoud

Chemisch reinigen [Over: Jacob van Maerlant, De roman van Torec, uitg. met inl., aant. en bibliographie door A.Th.W. Bellemans, 2e uitg., Amsterdam (enz.), 1948].
p. 9-22.

Het water van de zon [Over: Herman Gorter, ‘Mei. Een gedicht’, in: Herman Gorter, Verzameld Werk dl. 1, Bussum, Amsterdam, 1948]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: De Gids, 130e jrg., nr. 3 (mrt 1967), p. 159-163].
p. 23-36.

Denkbare tautomerie [Over: W.F. Hermans, De God Denkbaar Denkbaar de God, Amsterdam, 1956].
p. 37-86.

Een proeve van Hineinterpretierung [Over: Lucebert, ‘hu we wie’, in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 154].
p. 87-123.

Witboek [Over: Harry Mulisch, Het zwarte licht. Kleine roman, Amsterdam, 1956]. [Gecorrigeerde herdruk van ‘De wegen der ondergang II: Witboek’, in: Maatstaf, 12e jrg., nr. 11 (feb 1965), p. 725-739].
p. 124-149.

De zon van Zen [Over: S. Vestdijk, Het genadeschot, Den Haag, Rotterdam, 1964]. [Gecorrigeerde herdruk van ‘De roos van zen’, in: Maatstaf, 13e jrg., nr. 6 (sept 1965), p. 415-432].
p. 150-175.

De zevensprong [Over: Jan van der Noot, Lofsang van Brabant, Zwolle, 1958].
p. 177-213.

*Buiten het boek

Algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van De zevensprong van R.A. Cornets de Groot uit 1967.

Redactionele ingrepen

Een aantal delen van de tekst is in deze publicatie niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Het overzicht op p. 215 van bij uitgeverij De Bezige Bij verschenen Literaire Reuzenpockets is niet overgenomen. Ook blanco pagina’s (2, 6, 8, 214, 216) zijn niet overgenomen. De vorm en en positie ten opzichte van het tekstblok van de planeetsymbolen die boven elk van de zeven hoofdstukken zijn afgedrukt, wijkt hier enigszins af van het origineel. De paginanummering begint vanaf p. 11 en wordt alleen op de oneven pagina’s aangegeven. Vanaf p. 10 en met uitzondering van de eerste pagina’s van de zeven hoofdstukken is op elke even genummerde pagina de bijbehorende hoofdstuktitel als koptekst afgedrukt; deze zijn in deze tekstuitgave niet overgenomen.

[ongenummerde pagina (p. 1)]

De zevensprong

[ongenummerde pagina (p. 3)]

R.A. Cornets de Groot

De zevensprong

Essays over Jacob van Maerlant, Herman Gorter, Willem Frederik Hermans, Lucebert, Harry Mulisch, S. Vestdijk, Jan van der Noot

1967 UITGEVERIJ DE BEZIGE BIJ AMSTERDAM

[ongenummerde pagina (p. 4)]

Copyright 1967 De Bezige Bij Amsterdam
Omslagontwerp Herman Domisse
Typografie Peter Renard
Letter Monotype Plantin
Druk Hooiberg Epe

Plaats een reactie