Correspondentie over ‘Bikini’ tussen Simon Vinkenoog en Ivo Michiels (1962)

 

4 brieven.
Bron: Letterkundig Museum.
Omslag 'Randstad 5' (lente 1963) met van links naar rechts de redactieleden Mulisch, Michels, Claus en Vinkenoog.
Omslag ‘Randstad 5’ (lente 1963) met van links naar rechts de redactieleden Mulisch, Michels, Claus en Vinkenoog.

 

1. Simon Vinkenoog aan Ivo Michiels

[Brief in typoscript, 1 blz.]

28 november 1962

[…] Ik stuur weer wat ter circulering door naar Mulisch. Cornets de Groot,1 foto’s Dijksma, vertaling Piaget door Verstappen. Een paar andere, slechte dingen stuur ik terug. […]


2. Simon Vinkenoog aan Ivo Michiels

[Brief in typoscript, 1 blz.]

maandag 7 januari 1963

[…] Ik werd net gebeld door Cornets de Groot over zijn bijdrage; wordt je toegestuurd door Harry die het nog heeft. […]


3. Ivo Michiels aan Simon Vinkenoog

[Brief in typoscript, 1 blz.]

Antwerpen, 11 januari 1963

[…] Bijdrage van C. de Groot nog niet gekregen van Harry. […]


4. Simon Vinkenoog aan Ivo Michiels

[Brief in typoscript, 2 blz.]

[p. 1]

28 februari 1963

Beste Ivo,

Nu gaat het erom spannen! Ik heb ellende, jij hebt ellende – het geeft niet, Randstad blijft bestaan, hoor je dat?! En wij bestaan ook, onder andere daarom, al zien wij het niet onmiddellijk.
Ik heb mijn kopij ingeleverd, gisteren, Harry en Hugo zijn bezig. Ook op jou wordt gewacht, mijn vriend en collega. Het zou een gek nummer worden als we ieder iets fijns maakten – zo autobiografisch mogelijk, en er bijgaand opstel bij konden plaatsen, op mijn verzoek herschreven door een jongen die in De Gids van ik meen oktober 1962 een opstel over Vestdijk publiceerde.2 Vreemde, waarachtige ideeën. We zouden eens een nederlands nr. krijgen met Hanlo-verhaal, en Vaandrager-gedichten. Is er nog iets Vlaams, dat de moeite waard is?

[p. 2]

Cornets de Groot stuurde zijn stuk in doorslag, stuur dit dus met spoed naar Hugo en dan aan mij terug; Harry en ik hebben hier een ander exemplaar, ik ben voor, Harry waarschijnlijk ook- de eerste versie (in zijn bezit, hij heeft heel lang veel kopij behouden, die ik hem gisteren preste door te sturen naar Vlaanderen) vond hij al interessant, en hij kent het eerste essay van de knaap, die nu ‘bikini’ schreef.
Laat Hugo lezen, als het geheel hem te veel is: pagina 26, 28 – waar hij genoemd wordt. Hoor ik spoedig van je? Je kopij kun je naar De Bij sturen, ter bespoediging, laat wel even weten hoeveel pagina’s je denkt. De mijne 33 getikte pagina’s, waarschijnlijk iets minder in druk.
In dezelfde haast, met beste groeten, je

Simon

Ik hoorde van Hugo dat hij de NVT-gedichten waardeerde? Komen ze er in, zo ja, wanneer?


  1. Bikini, Cornets de Groots tweede publicatie en essayistisch programma van de eerste periode van zijn schrijverschap, verscheen in de lente van 1963 in het vijfde nummer van het avant-garde tijdschrift Randstad, dat onder redactie stond van Harry Mulisch, Hugo Claus, Simon Vinkenoog en Ivo Michiels. Het werd uitgegeven door De Bezige Bij. []
  2. De artistieke opbouw van Vestdijks romans, Cornets de Groots debuut, inderdaad verschenen in De Gids, 125e jrg., nr. 8 (okt 1962). []

Plaats een reactie