De kunst van het falen (’78)

 


 
De kunst van het falen - rectoDe kunst van het falen - verso

 

Bron

Cornets de Groot, ‘De kunst van het falen’. Uitgeverij Bzztôh, ‘s-Gravenhage, 1978, p. 1-128.
[Met bibliografische gegevens over Cornets de Groot voorin, en een Inhoud en Bladwijzer achterin]. [Met een tekst over het boek door de schrijver op de achterzijde van het omslag]. Omslag: Jack Prince.
Uitgeverij Bzztôh, ’s Gravenhage, oktober 1978, gedateerd Leiden, juli/augustus 1977, 128 blz., 13 x 20 cm.

Inhoud

Inleidend [Over, volgens Inhoud en Bladwijzer: A. Roland Holst, Vestdijk, mythologie bij Vestdijk, het belang van de astrologie, Mulisch, troubadours en Katharen, Luceberts vallende engel].
p. 5-31.

Over Greshoff en Elsschot [Over, volgens Inhoud en Bladwijzer: Forum, voor- en nawerk in Elsschots boeken, anekdotische poëzie, Forumpropaganda]. [Bewerking van ‘Buiten het boekje ‘ op p. 38-41, in: Bzzlletin, apr 1977].
p. 33-46.

Over Den Haag en Rodenko [Over, volgens Inhoud en Bladwijzer: Rodenko, Maatstaf, Steinberg, Roëde, Stols].
p. 46-55.

Over het schrijven als levensproces [Over, volgens Inhoud en Bladwijzer: Mulisch, Axel, Donner, Jan Steen, Heere Heeresma, de geboorte van de nozem, Een dagje naar het strand, hip hip hip voor de antikrist, Han de Wit, Jan Arends, Lente/Herfst, de koude oorlog, Jan G. Elburgs willen, Jan Molitor, zijn poëzie dell ‘arte, zijn verso-kunst, Vestdijks Ierse nachten, het autonome woord, het dolgedraaide woord]. [Bewerking op p. 56-73 van ‘Kannibalen & krokodillen of historische kontingentie in de praktijk’, in: Bzzlletin, sept 1977; bewerking op p. 95-107 van ‘De ontbladerde boom moet ook nog om’, in: Bzzlletin, sept 1977].
p. 56-125.

Drukgeschiedenis

p. 38-41 zijn een herziene herdruk van Cornets de Groot, ‘Buiten het boekje’, in: Bzzlletin, 5e jrg., nr. 45 (april 1977), p. 54-55. [Opgenomen in: Annemarie Kets-Vree (red.), Over Willem Elsschot. Beschouwingen en interviews, Den Haag, 1982, p. 165-167].
p. 56-63 zijn een herziene herdruk van Cornets de Groot, ‘Kannibalen & krokodillen of historische contingentie in de praktijk’, in: Bzzlletin, 6e jrg., nr. 48 (sept 1977), p. 29-30.
p. 95-107 zijn een herziene herdruk van R.A. Cornets de Groot, ‘De ontbladerde boom moet ook nog om’, in: Bzzlletin, 6e jrg., nr. 57 (juni 1978), p. 41-44.
Alle overige teksten verschenen hier voor het eerst.

Algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van De kunst van het falen van R.A. Cornets de Groot uit 1978.

Redactionele ingrepen

Het eerste hoofdstuk, Inleidend, werd voorzien van verklarende en verwijzende eindnoten die niet in de oorspronkelijke tekst voorkomen. Ook de afbeeldingen op p. 28, 31 en 77 komen niet voor in het oorspronkelijke werk.
Aan het eind van het document zijn recensies van het boek uit dag- en weekbladen en andere periodieken opgenomen.
Een aantal delen van de tekst is in deze publicatie niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina’s (32, 126) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.
Druk- en zetfouten zijn met vierkante haken [] verbeterd.

[ongenummerde pagina (p. 1)]

De kunst van het falen

[ongenummerde pagina (p. 2)]

Cornets de Groot publiceerde eerder

1966
1967
1967
1968
1968
1969
1971
1972
1973
1978
In voorbereiding:

De chaos en de volheid
De open ruimte
De zevensprong
Poëzie is kinderspel (bloemlezing uit Luceberts poëzie)
Labirinteek
Een wijze van lev/zen
Contraterrein
Vestdijk op de weegschaal
Intieme optiek
De kunst van het falen
Met de gnostische lamp: een essay over Luceberts poëzie

[ongenummerde pagina (p. 3)]

Cornets de Groot

De kunst van het falen

Uitgeverij Bzztôh
‘s-Gravenhage, 1978 [ongenummerde pagina (p. 4)]

Redactie:
Sjoerd van Faassen
Anton Korteweg
Phil Muysson

© Copyright 1978, Cornets de Groot, Leiden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever.

omslag: Jack Prince
zetwerk: Joke Duns
lay-out: Jaap J. Andela
druk: C. Haasbeek, Alphen aan den Rijn

ISBN 90 6291 017 3

[ongenummerde pagina (p. 127)]

INHOUD EN BLADWIJZER

5 INLEIDEND

A. Roland Holst – Vestdijk – mythologie bij Vestdijk – het belang van de astrologie – Mulisch – troubadours en Katharen – Luceberts vallende engel

33 OVER GRESHOFF EN ELSSCHOT

Forum – voor- en nawerk in Elsschots boeken – anekdotische poëzie – Forumpropaganda

46 OVER DEN HAAG EN RODENKO

Rodenko – Maatstaf – Steinberg – Roëde – Stols

56 OVER HET SCHRIJVEN ALS LEVENSPROCES

Mulisch – Axel – Donner – Jan Steen – Heere Heeresma – de geboorte van de nozem – Een dagje naar het strandhip hip hip voor de antikristHan de Wit – Jan Arends – Lente/Herfst – de koude oorlog – Jan G. Elburgs willen – Jan Molitor – zijn poëzie dell’ arte – zijn verso-kunst – Vestdijks Ierse nachten – het autonome woord – het dolgedraaide woord

[ongenummerde pagina (p. 128)]

VERSCHENEN BIJ UITGEVERIJ BZZTÔH:

ISBN 90 6291

006 8 Drs. P, Dartelen met versvormen
005 X Maarten ’t Hart, Avondwandeling (uitverk.)
001 7 Willem Elsschot, samenstelling: Phil Muysson
002 5 S. Carmiggelt, Residentie van mijn jeugd
003 3 Pierre H. Dubois, Over Simenon
004 1 Pierre H. Dubois, Over Allard Pierson
007 6 Judith Herzberg, Het maken van gedichten en het praten daarover
008 4 J.C. Bloem, Aforismen
009 2 J.C. Bloem, Ongewild archief
010 6 13 Leidse schrijvers, Tussen de vesten
011 4 Steven de Recht, Bakravrouw en koeliemeid
012 2 Lucebert en Bert Schierbeek, Chambre Antichambre
013 0 Menno ter Braak, De Propria Curesartikelen 1923-1925
014 9 Menno ter Braak, samenstelling: Sjoerd van Faassen
015 7 Geert Bremer, Vissen bij Blauw
016 5 Jona Oberski, Kinderjaren
017 3 Cornets de Groot, De kunst van het falen
018 1 Frans Buyens, Willem Elsschot, een burgerlijk geweten
019 X Wam de Moor, Meester en leerling
 

Plaats een reactie