“Van elke drie leerlingen is er één leraar”

 

Door: Nanda Troost.
Bron: NU – Rijswijkse Courant, 1985.

Rijswijk – Het Lodewijk Makeblijde College heeft vrijdag afscheid genomen van drie leraren die deze maand een punt achter hun carrière zetten. De scheidende leraren Cornets de Groot (Nederlands), Learbuch (Duits) en Wester (Natuurkunde) werd voor die gelegenheid een receptie aangeboden. Daarbij is aan de heer Cornets de Groot het boekje ‘Liber Amicorum’1 overhandigd, dat zijn collega’s naar aanleiding van zijn vertrek hebben gemaakt. In dit boekje staan zowel artikelen over Cornets de Groot als artikelen die hij zelf heeft geschreven.

De scheidende neerlandicus heeft in zijn vrije tijd boeken geschreven over schrijvers als Simon Vestdijk, Gerrit Achterberg, Lucebert, Harry Mulisch en Willem Frederik Hermans. “Voor de lol”, zoals hij zelf zegt.

Met collega's Hans Learbuch en Cor Wester in de Rijswijkse Courant, 1985.
Met collega’s Hans Learbuch en Cor Wester in de Rijswijkse Courant, 1985.

Vijftigers

De heer Cornets de Groot heeft grote interesse voor de vijftigers, schrijvers die rond de Tweede Wereldoorlog hebben gepubliceerd. “Bijvoorbeeld Vestdijk. Daar staat zijn werk”, verwijst Cornets de Groot naar zijn goed gevulde boekenkast. “Achterberg, Lucebert, Schierbeek. Het zijn schrijvers die veel meer open staan. De dertiger Du Perron, die ik ook een grappige schrijver vind, preekt meer voor eigen parochie. Dat is bij de vijftigers niet meer.”

De heer Cornets de Groot behaalde in 1966 z’n M.O. Nederlands. Drie jaar later vond hij een betrekking aan het Lodewijk Makeblijde college. “Ik was aanvankelijk onderwijzer op een lagere school. Daar heb ik het vak geleerd: op een aardige manier met kinderen omgaan.”
“Ik heb in 1962 een stukje2 geschreven dat is gepubliceerd in De Gids. Een ex-leraar3 vroeg toen aan mij waarom ik daar niet verder mee ging. Ik ben toen in Den Haag M.O. Nederlands gaan doen.”
In de regel zijn leerlingen niet geïnteresseerd in een onderdeel als poëzie. “Zoals je een lever, een milt hebt, heb je ook een orgaan voor poëzie. Als je dat voelt, komt er wel enige aandacht, belangstelling en soms ook liefde voor poëzie. Vooral jongens hebben nog wel eens de neiging poëzie af te doen als meisjesachtig, flikkerachtig. Maar als je realist wil zijn, kun je niet voorbijgaan aan poëzie, aan kunst. Maar je hebt er verder niets aan. Het is geen wiskunde”.

Bijzonder docent

“Zijn grote creativiteit in zijn vakgebied, zijn heel eigen visie op onderwijs, leerlingen, collega’s, de doelstellingen van de school, dat alles maakt hem tot een bijzonder docent…”, vermeldt het persbericht dat naar aanleiding van het afscheid is rondgestuurd. “Ik wist niet dat men zo over mij dacht. Tja, mijn visie op kinderen bijvoorbeeld. Een Chinese filosoof heeft gezegd: “Van elke drie kinderen is er één leraar. In een klas met dertig mensen zijn er dus tien leraren. Dat is ook altijd m’n standpunt geweest.”
“Zo heb ik eens een jongetje in de klas gehad dat een grote belangstelling had voor Nina Hagen, voor punk. Hij was de gebeten hond in die klas. Ik vind dat je zijn situatie moet omdraaien. Niet zijn smaak, ideeën afwijzen. Nee, laat hem maar vertellen wat hij mooi vindt.”

De heer Cornets de Groot heeft vorig jaar deel uit gemaakt van de commissie voor de P.C. Hooftprijs. De prijs die beroemd is geworden door het besluit van minister Brinkman de prijs niet uit te reiken aan Hugo Brandt Corstius die door de commissie was voorgedragen. “Tragisch. Deze minister heeft de hele prijs ongedaan gemaakt. Er is niemand meer die in zo’n commissie wil zitten.” De heer Cornets de Groot noemt het ingrijpen van Brinkman ‘machtsmisbruik’. “Er mòèst een rapport komen. En waar Brinkman dan moeite mee had, was een grapje over de paus. Nou, de beste grappen over de paus worden door de katholieken zelf gemaakt. Gevolg is wel geweest, dat Brandt Corstius de Multatuliprijs heeft gekregen.”
Cornets de Groot betreurt het dat de schrijver die onder zoveel pseudoniemen publiceert, de prijs is geweigerd. “Piet Grijs, Stoker, Battus… Daarom is die Multatuliprijs zo passend. Multatuli schreef ook onder pseudoniemen. Multatuli is daar een van, maar ook Sjaalman en Droogstoppel.”
De grote verdienste van Brandt Corstius vind ik dat hij van een computer een droommachine weet te maken. Met een boek als ‘Opperlandse taal & letterkunde’ geeft hij leerlingen zin in het spellen. Hij wordt op scholen nu verslonden, ook zijn andere werken. En dat is dan het effect van het niet toekennen van die prijs. Z’n boeken worden herdrukt bij het leven. De waarde van die geldprijs die aan de P.C. Hooftprijs is verbonden, zal hij nu toch wel binnen hebben”.


  1. Bedoeld wordt het liber amicorum Ik predik de nadorst. []
  2. De artistieke opbouw van Vestdijks romans. []
  3. H.A. Wage (1911-1997), letterkundige met als specialisme de dichter P.N. van Eyck, leraar van Cornets de Groot aan de Kweekschool en later aan de Haagse School voor Taal en Letterkunde. Zie de correspondentie. []

Plaats een reactie