1970

 

 1. Met andermans veer II. De vaderloze creator [Over: plagiaat]. [Herzien in: Ladders in de leegte, p. 16-22: Plagiaat, een beroepsdeformatie?].
  Raam, nr. 63 (mrt 1970), p. 36-41.
 2. Vestdijk en Verwey – idee, kristal, retoriek [Over: reekspoëzie].
  Kentering, 11e jrg., nr. 3 (mei-juni 1970) p. 34-37.
 3. Van dichten comt mi cleine bate [Over: literatuur en conservatisme].
  Soma, nr. 7 (mei-juni 1970), p. 29.
 4. Met andermans veer III. De tyrannie verdrijven [Over: Harry Mulisch, Nietzsche]. [Herzien in: Ladders in de leegte, p. 25-34: Verduistering van bronnen].
  Raam, nr. 67 (aug-sept 1970), p. 13-19.
 5. Achterberg en de alchemie [Over: G. Achterberg, ‘Spel van de wilde jacht’, in: Verzamelde gedichten, Amsterdam, 1984 (8e dr.), p. 863-920]. [Met prt.].
  De Syllabus, 10e jrg., nr. 1 (okt 1970), p. 14-16.
 6. Leegheid als voer [Over: Heere Heeresma].
  Soma, nr 10-11 (okt-nov 1970), p. 55.
 7. Reading blo(c)k [Over: R.A. Cornets de Groot, Labirinteek, Den Haag, 1968. N.a.v. W. Blok, ‘Boekbeoordelingen’, in: Nieuwe Taalgids, 62e jrg., nr 2 (feb 1970), p. 142-146]. [Herzien in: Intieme optiek, p. 19-29].
  Maatstaf, 18e jrg., nr. 7 (nov 1970), p. 519-527.
 8. Het woord en de stem [Over: Jan G. Elburg].
  Nieuw Vlaams tijdschrift, 23e jrg., nr. 9 (nov 1970), p. 908-918.
 9. Met andermans veer IV. De moeder van een moeder [Over: S. Vestdijk, Van Looy]. [Herzien in: Ladders in de leegte, p. 41-45: Penelope ’s einde in zicht].
  Raam, nr. 69 (nov 1970), p. 39-41.
 10. Met andermans veer V. Het antiplagiaat. [Over: Lucebert, Slauerhoff]. [Herzien in: Nieuw Vlaams tijdschrift, 33e jrg., nr.1 (jan-feb 1980), p. 63-71: ‘Rilke! Rilke! Rilke! III (toegift)’. Opnieuw herzien in: Ladders in de leegte, Rilke, Rilke, Rilke!, p. 72-81].
  Raam, nr. 70 (dec 1970), p. 25-31.
 11. Intieme optiek I [Over: literaire kritiek]. [Herzien in: Intieme optiek, p. 9-11].
  Soma, nr. 12 (dec 1970) p. 15.

Plaats een reactie