[Geen titel]

 

Bron: Informatief Bulletin (‘Gele vellen’), Lodewijk Makeblijde College, Rijswijk (Z-H), 3e jrg., nr. 16, Lentemaand 1972.

Van JA kreeg ik knipsels de nieuwe spelling betreffende ter inzage. Ik neem een gedeelte over: nieuwe spelling bastaardwoorden:

‘Wat verandert er nu wel en wat niet? Wat betreft de klinkers beveelt de commissie aan: ae wordt e, bv. praeses wordt nu geschreven: prezes. Maar Kollegae blijft hetzelfde. Au wordt niet veranderd, dus auto. Maar wel Sjofeur. Het teken é wordt ee aan het einde van een woord: kafee. Eau wordt o: buro, kado, nivo en odeklonje. Diner en souper gaan worden dinee en soepee. De eu van bv. eufemisme wordt gehandhaafd; de y wordt in zeer veel gevallen i, zoals in hiasint, higiëne. Oi in coiffeur en toilet blijft weer onveranderd. De ou, uitgesproken als oe wordt geschreven als oe: doeane, roete. De u, uitgesproken als uu, wordt ook uu: buuste, luukse (luxe), stuukwerk, truuk. Het woord etui moet worden etwie. Wat betreft de c (ook in combinaties als cc, cq, cch en ch) zet de commissie de vernederlandsing consequent door. De wijzigingen van de c in combinaties hebben bv. geleid tot de volgende schrijfwijze: insident, sent, sitroen, vermiselli, piknik, aksent, sukses, marsjeert, sjapiter, sjiek, sjimpansee en sjokola. Christelijk kan afhankelijk van de uitspraak of met een ch of met een k worden gespeld. Dus ook Christus of Kristus.
De s die alleen als z wordt uitgesproken, moeten we met een z spellen: improvizatie, prezisie, analize, prezident, filozofie. De h uit th wordt geschrapt: tee. Ook de x verdwijnt, – we krijgen dan ook behalve eksamen en taksi: ksonofobie, ksilofoon, tekstiel en paradoks. Maar ex-minister blijft. Voortaan wordt het ook: ekselentie en ekskuseren.
Yoghurt wordt jochert’.1

  1. Voor zijn essays in Maatstaf en zijn bij Bert Bakker verschenen bundels hanteerde Cornets de Groot de door die uitgever gewenste moderne spelling. In een interview door Margaretha Ferguson reageert hij op een vraag dienaangaande: ‘Nee… spelling, ik spel maar zo’n beetje. Spelling is geen taal, ik ben niet consequent, ik spel willekeurig.’ []

Plaats een reactie