5 oktober 1985

 

Bron: Archief Cornets de Groot.

Ik heb een titel voor het Achterberg-stukje, Osmose of symbiose. Daar vliegen de fans op af, denk ik. Soms moet je op oncommerciële wijze commercieel kunnen denken. Met een paar wijzigingen heb ik de tekst zo bewerkt dat de oude idee (die niet tot zijn recht kwam, omdat de muze dat niet wou) terzijde is komen te staan, om plaats te maken voor de gedachte, dat een systeem ook wel eens een ontwikkelingspsychologie van een dichterschap zou kunnen zijn. Misschien dacht Verwey er ook zo over, en speelde het mechanistische wereldbeeld van zijn tijd hem zoveel parten, dat het tenslotte erg werktuigelijk in elkaar kwam te steken, die Ideeënleer van hem.1
Intussen is de Vestdijkkroniek binnen gekomen. Het stuk van Wage over Kralt gelezen.2 Er zit een grappige gedachte achter, waarbij hij terug grijpt op de Kelten, om sommige ‘rituelen’, in zwang bij bepaalde Ieren (in Ierse nachten) onder het aspect van het bijgeloof te brengen. Hij heeft daar wel gelijk in, maar laat zich m.i. te veel door Ierse nachten inspireren (vindt hij ook een mooier boek dan De vijf roeiers), waardoor hij andere kanten van het bijgeloof uit het oog verliest – o.a. de surreële, (pseudo-)parapsychologische kanten. Die in De vijf roeiers veel meer aan bod komen, dan in Ierse nachten. Ik zal hem daar over schrijven en meteen iets onthullen over de relatie Vestdijk-Cramer. Ik weet al ongeveer wat er in die brief moet komen te staan…3

Verder een buitengewoon inspirerend artikel van Bronzwaer,4 waardoor mijn waardering voor de man opnieuw is toegenomen. Dat lijkt me het apparaat voor critici te zijn: deconstructie. Ik moet er meer van te weten zien te komen. Waarom bestaat er niet een eenvoudig boek in het Nederlands over de ideeën van Derrida?

 


  1. Het bedoelde artikel is niet teruggevonden. []
  2. H.A. Wage, ‘De afwezige van de overkant’, in Vestdijkkroniek nr. 48, september 1985, p. 48-58. Over P. Kralt, Door nacht en ontijd. Over de Ierse romans van S. Vestdijk, Amsterdam 1983. Cornets de Groot en Kralt polemiseerden in de Vestdijkkroniek over Vestdijks Ierse romans, zie o.m. Ierse en on-Ierse kwesties. In Hendrik Cramers verhaal uit Ladders in de leegte vatte Cornets de Groot zijn bijdragen aan de polemiek samen. []
  3. Deze brief is niet teruggevonden. []
  4. W. Bronzwaer, ‘Vestdijk in deconstructie’, in: Vestdijkkroniek nr. 48, september 1985, p. 15-20. []

Plaats een reactie