27 maart 1986

 

Bron: Archief Cornets de Groot.

Pascal rekent ons in een kansberekening voor, als ’t gaat om de vraag of je er verstandig aan doet voor Christus te zijn, dat je niets waagt, ‘als je op zekerheid wedt, om het onzekere te winnen’ (Pensées, art. 3). Nietzsche, die veel van Pascal gehouden heeft, zegt: ‘Pascal wilde niets wagen en bleef Christen: dat was misschien deugdzaam’ (W.z.M.)
Ik zocht de passage op (nr. 137, in Lenders) en stuit dan op de Nietzscheaanse gedachte: ‘zij deden alsof zij geloofden’ – en tenslotte geloofden zij.
De filosofie van het Alsob1 begint bij Pascal.
 


  1. Ook in de aantekening van 5 februari 1986 verwijst Cornets de Groot naar H. Vaihinger, auteur van Die Philosophie des Als Ob: System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus, Leipzig, 1922. []

Plaats een reactie