Aantekeningen

 

Bron: aantekeningen in handschrift, afkomstig uit het archief van Wim Hazeu, die Cornets de Groot naar aanleiding van de publicatie van De open ruimte op 2 oktober 1967 voor zijn rubriek Literama van de NCRV-radio dit interview afnam.
I De open ruimte haakt in op de slotregels van De chaos en de volheid.1
De ‘ruimte’ niet fysisch, maar psychisch.
II Hugo de Groot is voor mij geen ‘voorbeeld’2 dat was Karel XII óók niet voor Voltaire) blz. 70.3
III Toen ik Een heksensabbat schreef wist ik nog niet dat Leonardo zo’n rol speelt in dat boek van Vestdijk (De Kelner). Daar kwam ik pas later achter – zie blz. 113.4
IV Kosmische Metafoor, lullige term, maar ik weet geen beter – (is in alle opzichten aanvechtbaar dus).
KM verraadt iets van de schrijver – de band die hij ziet tussen mens en ‘het hogere’ (‘ruimte’ in fysische zin).
KM onontgonnen gebied – ik weet er zelf niet zoveel van – is (voorlopig) een formeel kenmerk waar je een schrijver aan herkent.5
Vaak is KM verbonden met labirint* – dan kun je er dus méer van zeggen,
dan wordt dat complex een element in de compositie van ’t verhaal.6)
* (V) -> Labirinteek – nieuw boek, ter perse (Bert Bakker)

 


  1. Zie het slothoofdstuk van De chaos en de volheid []
  2. Zie p. 12 van de inleiding tot De open ruimte. Cornets de Groot was een rechtstreekse afstammeling van Hugo de Groot. Zie eventueel ook p. 100 e.v. van Intieme optiek. []
  3. Verwijzing naar het essay Een wilde jacht uit De open ruimte over Vestdijks roman De filosoof en de sluipmoordenaar, waarin Voltaire in Karel XII zijn ‘mythische double’ vindt. De passage op blz. 70 luidt: ‘Zij waren bereid het zonder, en indien vereist, het tégen het voorbeeld te doen. Zij hieven het voorbeeld, hún voorbeeld, door moedige zelfherkenning op, naar een nivo waar Nefertiti en Karel XII als richtingwijzers overbodig waren. Dat is het moderne bij Vestdijk, het inzicht dat geschiedenis niets anders is als ‘Sinngebung des Sinnlosen’ (Lessing), het inzicht van Jaspers ook: ‘An nichts Historischem können wir uns messen…’ []
  4. Een heksensabbat is gedateerd januari 1965. In diezelfde maand, op 19 januari, ontving Cornets de Groot de regeringsopdracht tot het schrijven van De chaos en de volheid, waarin aan Leonardo zo’n grote rol wordt toebedeeld. []
  5. Zie het essay Bikini []
  6. Zie vooral het essay Een hibridies geschrift uit de bundel Labirinteek (1968 []

Plaats een reactie