Beginnerswerk (Bert Schierbeek)

 


 

Pagina uit het ongepubliceerde typoscript van de bloemlezing uit Schierbeeks werk.

 

Zoals in de correspondentie met zijn uitgever Bert Bakker te lezen valt, werkte Cornets de Groot in de jaren 1967-1968 aan verschillende bloemlezingen. Na Staring en Lucebert en een nooit gerealiseerde bloemlezing Nederlandse poëzie in 200 gedichten was het ten slotte de beurt aan Bert Schierbeek. Helaas is dit project niet ten uitvoer gebracht. De reden hiervan is niet duidelijk. Op 10 oktober 1968 stuurde Cornets de Groot alle hoofdstukken, met uitzondering van de bloemlezing zelf, naar Bert Schierbeek, en vermeldt in zijn begeleidende brief dat het met Bert Bakker – de beoogde uitgever – nu ‘in kannen en kruiken schijnt’. In december ’68 vraagt Cornets de Groot nog om een voorschot voor de bloemlezing en nog in april ’69 correspondendeert hij met Willem Frederik Hermans over de bloemlezing, maar na die datum ontbreken verdere gegevens. Wel verschenen twee inleidende essays die in de bloemlezing zouden worden opgenomen apart in tijdschriften: Het proza van Bert Schierbeek in Het Nieuw Vlaams Tijdschrift (21e jrg., nr. 9, nov 1968), en Biografie van een wereld in Bert Bakkers eigen Maatstaf (17e jrg., nr. 1, mei 1969); kennelijk was het project toen al definitief van de baan. Bert Bakker zelf overleed in september 1969.

In het Letterkundig Museum werd in de nalatenschap van Bert Schierbeek een typoscript van 59 bladzijden aangetroffen, waarin de bloemlezing nagenoeg volledig is overgeleverd, met inbegrip van te bloemlezen fragmenten uit het werk van Schierbeek. Deze bloemlezing komt merkwaardigerwijze in geen enkel opzicht overeen met de inhoudsopgave die door Cornets de Groot in een inleidende verantwoording wordt gegeven; details hierover vindt men aan het begin van de eigenlijke bloemlezing.

Het typoscript wordt hier aangeboden zoals het in Schierbeeks nalatenschap is aangetroffen, met uitzondering van de twee gepubliceerde essays, waarvan de weergave is gebaseerd op de tijdschriftpublicaties. Voorts zijn de gegevens uit een tijdtafel, ‘Uur, feit, interpretatiemateriaal’, die het hoofdstuk Een gelijkenis op de rechterpagina’s moest begeleiden, aldaar door middel van nootmarkeringen in de tekst verwerkt.

Karin Evers, sitebeheerder van www.bertschierbeek.nl, voorzag de teksten van bronvermeldingen. De samensteller dankt haar voor haar vriendelijke medewerking, en de Erven Schierbeek voor het verlenen van toestemming voor overname van de fragmenten.

 

  1. Motto
  2. Het proza van Bert Schierbeek
  3. Jaartallenlijst
  4. Biografie ‘Een gelijkenis’
  5. Verantwoording van de keuze
  6. Beginnerswerk – bloemlezing uit het werk van Bert Schierbeek
  7. Biografie van een wereld
  8. Bibliografie

 

Plaats een reactie