Poëzie is kinderspel (Lucebert)

 


 

Rectozijde van 'Poezie is kinderspel' Versozijde omslag 'Poëzie is kinderspel'

 

Bloemlezing uit het werk van Lucebert, samengesteld door R.A. Cornets de Groot. [Met een inleiding ‘Aan de leraar’ en ‘Wie dit leest…’, een poëtica ‘Spelregels’, een essay ‘Licht waartegen het lied’, alle geschreven door R.A. Cornets de Groot]. [Met een door de dichter geautoriseerde jaartallenlijst, samengesteld uit een bandrecorderinterview met Lucebert op 11 oktober 1967, en een literatuuropgave]. [Met een tekening van Lucebert op de voorzijde van het omslag en drie tekeningen in het binnenwerk, speciaal voor de uitgave vervaardigd.] Omslag en verzorging Pieter van Delft, New York. Druk Semper Avanti, Den Haag.
Bert Bakker/Daamen N.V., Den Haag, mei 1968, oplage 10000 eksemplaren, 17,5 x 10,5 cm.

  1. Verantwoording
  2. Voorwerk
  3. Aan de leraar, p. 5.
  4. Wie dit leest…, p. 9.
  5. Spelregels, p. 23.
  6. Licht waartegen het lied, p. 47.
  7. Jaartallenlijst, p. 51.
  8. Literatuur over Lucebert, p. 194.
  9. Inhoud, p. 195-199.
  10. Recensies

Plaats een reactie