Aantekeningen bij Striptease

 

Systeemkaarten met het opschrift ‘Striptease’ uit het archief Cornets de Groot.

kaart 1
’t Essentiele is hier de voortdurende verandering. Of je gekleed bent en dit blijft, is eender als wanneer je naakt bent en dit blijft. In beide gevallen is men, of kan men zichzelf zijn.
Naaktheid is niet het karakteristieke punt in striptease – wat er aan vooraf gaat wel.

kaart 2
Voyeur + exhibitioniste = 1
Doel: een illusie scheppen en onderhouden, een volkomen esthetisch spel.
Symbolisch gesproken is de stripteaseuse niet alleen. Ze vervult ook de rol van een man.
Haar kunst roept hem op: zijn ogen ontkleden haar. Haar naaktheid is niet haar doel. Naakt is ze zichzelf.
Zich ontkledend is ze een exhibitioniste. De preutse gebaren benadrukken ’t pikante van de handeling.

kaart 3
Striptease grijpt het ik aan in wat hij met anderen gemeen heeft en in wat hij aan unieks heeft.
Striptease is een projectiemethode.
In het ik voltrekt zich een proces dat tijdgelijk en parallel verloopt met de striptease.

kaart 4
Bij striptease wordt niet uitsluitend op de sexualiteit van de man gespeculeerd. Het narcisme en ’t exhibitionisme maken haar tot object van zijn verlangen en maken van de striptease een erotische daad bij uitstek.
Zwarte kleding geeft de relatie aan tussen dood en erotiek.

kaart 5
De stylering van een reeks dagelijkse bewegingen: zich uitkleden; herschepping van gecompliceerde beweging met als doel: zich ontkleden.
Striptease beantwoordt aan ’t verlangen een wereld binnen te gaan die niet bestaat, dan in de fantasie.

kaart 6
De bewegingen van de stripteaseuse zijn te voorzien. Toch boeit het. En meer dan die van een naakte vrouw.
De fantasie krijgt vat op de betrokkenen. De realiteit verliest aan betekenis.

kaart 7
Striptease is wezenlijk een s.m. manifestatie.
Centraal staat de (zelf-)vernedering, de reductie tot onmacht, tot een object.
Er zit een element van zelfvernietiging in.

Plaats een reactie