Slotwoord

Willy Cornets de Groot

 


In vrouwenboekwinkel Trix.

[p. 38]

In deze scriptie heb ik vanuit mijn eigen invaliditeit de problematiek van de lichamelijk gehandicapte tot uitdrukking willen brengen.
Ik heb de ontdekking en de acceptatie van mijn “anders-zijn” beschreven.
Zoals ik jarenlang bezig ben geweest anderen zo min mogelijk overlast te bezorgen van mijn handicap, zo durf ik nu ermee voor de dag te komen en me te laten zien als een gehandicapte, waarvoor ik me niet langer meer schaam.

Ik heb aandacht besteed aan de onderdrukking van gehandicapten en omdat ik vrouw ben, van de dubbele onderdrukking.

Naar bovenal heb ik gewezen op het belang van integratie van de gehandicapte in de samenleving door bekendheid te geven aan de problemen waarvoor wij ons daaglijks geplaatst zien.
Deze bekendheid zal in de eerste plaats van de gehandicapte zelf moeten uitgaan, maar het lijkt mij uitermate zinvol als organisaties van maatschappelijk werk beter geïnformeerd zouden zijn. Deze informatie zou dan zeker een aanvang moeten hebben op de opleidingen hiervoor, met name de sociale academies, waaraan totnogtoe nog wel het een en ander ontbroken heeft.

Van alle boeken en rapporten, die ik achterin deze scriptie vermeld, mogen Invaliditeit, een psychologische benadering van Beatrice Wright (vert. uit het Engels) en Gehandicapt, naar een nieuw zelfbewustzijn van Ernst Klee zeker niet ontbreken.

Van harte hoop ik dat ik met dit werkstuk zal kunnen bijdragen tot een beter begrip, meer inzicht en acceptatie in de omgang met invaliden in een valide wereld.