Ladders in de leegte (’81)


Rectozijde omslag 'Ladders in de leegte'Versozijde omslag 'Ladders in de leegte'

Bron

Cornets de Groot, ‘Ladders in de leegte’. Nijgh & Van Ditmar, ’s Gravenhage, 1981, p. 1-232.

Algemene opmerkingen 

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Ladders in de leegte van Cornets de Groot uit 1981.

Redactionele ingrepen 

Alle eindnoten in de tekst zijn in hyperlinks omgezet. Bij de eindnoten zijn aanklikbare pijltjes geplaatst waarmee naar de betreffende plaats in de tekst kan worden teruggekeerd. De eindnoten op p. 225-228 bij de vier hoofdstukken van het essay Een ladder in de leegte zijn aan het eind van de respectievelijke hoofdstukken geplaatst, en volgen dus niet de paginering van het boek.
Een aantal delen van de tekst is in deze publicatie niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. De noot op p. 91 is opgenomen in de lopende tekst, waardoor de pagina is weggevallen. Ook de blanco pagina’s 6, 230 en 232 zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

Inhoud en drukgeschiedenis

Met andermans veer [Over: plagiaat, Van Moerkerken, Speenhoff]. [Bewerking van ‘Met andermans veer I. Dief van de volksmond’, in: Raam, nov-dec 1969].
p. 7-15.

Plagiaat, een beroepsdeformatie? [Over: plagiaat]. [Bewerking van ‘Met andermans veer II. De vaderloze creator’, in: Raam, mrt 1970].
p. 16-22.

Verduistering van bronnen [Over: H. Mulisch, Nietzsche]. [Gecorrigeerde herdruk van ‘Met andermans veer III. De tyrannie verdrijven’, in: Raam, aug-sept 1970].
p. 23-34.

Een onopvallende Uebermensch [Over: H. Mulisch, ‘Wat gebeurde er met sergeant Massuro? ‘ in: H. Mulisch, Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1977, p. 455-478].
p. 35-40.

Penelope’s einde in zicht [Over: S. Vestdijk, Van Looy]. [Gecorrigeerde herdruk van ‘Met andermans veer IV. De moeder van een moeder’, in: Raam, nov 1970].
p. 41-46.

Hendrik Cramers verhaal [Over: S. Vestdijk, Ierse nachten, Den Haag, Rotterdam, 1946, en De vijf roeiers, Den Haag, Rotterdam, 1951].
p. 47-56.

Rilke, Rilke, Rilke! [Over: R.M. Rilke, H. Mulisch, Lucebert, Slauerhoff]. [Gecorrigeerde herdruk van ‘Rilke! Rilke! Rilke!’, in: Nieuw Vlaams tijdschrift, jan-feb 1980].
p. 57-82.

Contact, of de herkenning van het eigene in de ander [Over: Lucebert, Slauerhoff, Po Tsju I]. [Bewerking van ‘Met andermans veer II (sic: VII). Schakels naar een topos’, in: Raam, feb-mrt 1971].
p. 83-87.

Daar rijdt een koffiebroodje door de straat! [Over: W.F. Hermans]. [Gecorrigeerde herdruk van ‘Daar rijdt een koffiebroodje door de stad’, in: Vlaamse Gids, sept-okt 1978].
p. 88-91.

Een fase tussen de 18e en de 19e eeuw [Over: A.C.W. Staring].
p. 92-100.

Van Windsels bevrijd [Over: neoromantiek, romantiek, Van Alphen, Potgieter, Hanlo]. [Bewerking van ‘Van windsels bevrijd’, in: De Gids, sept 1974].
p. 101-112.

Marx, drank en die lekkere muze [Over: Jan G. Elburg]. [Bewerking van ‘Marx, drank en veel te veel muzen’, in: Bzzlletin, feb 1976].
p. 113-133.

Op zoek naar het midden [Over: S. Vestdijk, Het genadeschot, Den Haag, 1964]. [Eerder in: Was ik er ooit eerder?, Den Haag, 1980].
p. 134-158.

Een ladder in de leegte [Over: C.W. van de Watering, Met de ogen dicht. Een interpretatie van enkele gedichten van Lucebert als toegang tot diens poëzie en poëtica, Muiden, 1979]. [Gedateerd Leiden, 17 december ’79].
Vierledig essay, achtereenvolgens:
Ontoereikendheid van de close reading
p. 159-182.
Een voorbeschouwing
p. 183-208.
Een discussie over het begrip lichamelijke taal
p. 209-217.
Foutenanalyse
p. 218-225.

[ongenummerde pagina (p. 1)]

Ladders in de leegte

[ongenummerde pagina (p. 2)]

Van dezelfde schrijver: Contraterrein
Intieme Optiek
Striptease

[ongenummerde pagina (p. 3)]

Cornets de Groot

Ladders in de leegte

Essays

hoe komt de schrijver aan zijn woorden?

Nijgh & Van Ditmar
’s Gravenhage

[ongenummerde pagina (p. 4)]

@ 1981 by B.V. Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, ’s Gravenhage.
Voor België: C. de Vries-Brouwers PVBA / Antwerpen
Omslagverzorging: Kees van der Hoeven
523021/ISBN 90 236 5485 4

[ongenummerde pagina (p. 231)]

Cornets de Groot

Striptease

ISBN 90 236 5423 4

Lilith komt in de literatuur voor onder namen, die soms in de medeklinkers aan haar herinneren: Lolita, Liesje in Luiletterland. Bezongen door dichters, visueel uitgebeeld in de film, is zij in wezen alles eerder dan een natuurprodukt: een schepping van de kultuur van mannen, kinderlijk, zonder individualiteit, een ‘ding’ waaraan de minnaar zich verwerkelijkt, omdat zij zijn genie inspireert.

Cornets de Groot zegt zelf:
Mijn boek striptease is geen roman, geen essay, geen autobiografie, dagboek of egodocument. Van jongsaf aan gaf ik me in een ‘werkschrift’ rekenschap van de zaken die ik met een zekere bewustheid ondernam. Zo had ik als kind een werkschrift ‘schaken’ en een voor de ‘verzorging van pluimvee’.
Een werkschrift bij het tekenen en schilderen en één bij mijn lectuur. Striptease is zgn. zo’n werkschrift bij het essayeren.

Cornets de Groot heeft al vele essaybundels op zijn naam staan. In een kritiek op ‘Intieme optiek’ stond o.m.: ‘Voor wie van literatuur houdt is de optiek van Cornets de Groot even boeiend’. Deze zinsnede geldt zeker voor zijn nieuwe bundel.

Plaats een reactie