Voorwerk

 

Bron: R.A. Cornets de Groot, De zevensprong, Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 1967.

[Achterflap]

Tegenover de ontwikkeling van onze literatuur in traditionalistische geest, kan men zich een traditie denken van artistiek-revolutionaire aard. In de essaybundel De zevensprong van R.A. Cornets de Groot gaat het om die laatste lijn: dit boek vraagt aandacht voor de revolterende mens – de mens die de lente verwacht en aankondigt of die, twijfelend aan haar komst, in ieder geval alvast de overige jaargetijden vervloekt. In dit licht bezien moest dit boek wel openen met de jonge Maerlant: een communist die een vorstenschool schreef. Chronologisch volgt op hem jonker Jan van der Noot: een patriciër met de allure van een clochard. Dan is het zomerherfstwinter, eeuwen lang, tot in de jaren 80 Herman Gorter opnieuw de lente hoort komen: onbegrijpelijk, maar niet te misduiden. Sindsdien ging het goddank snel bergafwaarts met de begrijpelijkheid in onze literatuur: Lucebert, Willem Frederik Hermans en Harry Mulisch.
Er is één zaak, die deze constellatie bijeenhoudt: de alchimie. Is de traditie van de revolte geen andere dan die van de alchemie? De schrijver, R.A. Cornets de Groot (geboren in 1929 te Bandoeng, Indonesië), wiens eerste, in opdracht van de regering geschreven boek De chaos en de volheid, over S. Vestdijk handelt, ziet de revolte vooral als een verzet tegen eigen onmacht; alchemie als een middel om die onmacht meesterschap te geven. Vandaar dat ook in die boek Vestdijk als alchimist niet ontbreekt.

[ongenummerde pagina (p. 5), motto:]

‘Mr. Livingstone, I presume?’
HENRY MORTON STANLEY

[ongenummerde pagina (p. 7)]

INHOUD

☿  Chemisch reinigen (Jacob van Maerlant) 9

♀  Het water van de zon (Herman Gorter) 23

Denkbare tautomerie (Willem Frederik Hermans) 37

Een proeve van Hineininterpretierung (Lucebert)84

Witboek (Harry Mulisch) 124

☉  De zon van Zen (S. Vestdijk) 150

☽  De zevensprong (Jan van der Noot) 177

Plaats een reactie

%d bloggers liken dit: