Studiebijeenkomst over taalkunde

 

Prive-opname van studiebijeenkomst met jaargenoot D.A. (Dirk) Bobbe van de Haagse School voor Taal en Letterkunde.
Opname ± 1964-1967.

Gevraagd om een reactie op de opname schrijft Marc van Oostendorp, taalkundige aan het Meertens Instituut en de Universiteit Leiden:

‘Ze bespreken als ik het goed hoor drie artikelen, alle drie van vooraanstaande schrijvers op het gebied van de Nederlandse taalkunde van dat moment.

Het eerste is (vermoedelijk) een boek van H. Roose, Het probleem van de woordsoorten, in het bijzonder van het bijwoord in het Nederlands uit 1964, waarin deze ingaat op enkele beweringen van Piet Paardekooper. De laatste was op dat moment een van de beroemdste structuralistische syntactici van ons taalgebied; de eerste had ook beroemd kunnen worden, maar is jong gestorven (en was evenzeer een structuralist).

Het tweede is het artikel Bezwaren tegen de onderscheiding van ‘spreektaal’ en ‘schrijftaal’1 uit 1955 van De Vooys (bij leven hoogleraar Nederlands in Utrecht).

Het derde is het artikel Het Nederlands in Indonesië2 van K. Heeroma (o.a. hoogleraar Nedersaksisch in Groningen) uit 1957.3

Het zijn dus alledrie geen gloednieuwe, maar wel actuele publicaties op het moment dat je vader en zijn vriend het bespreken. Het gesprek wekt de indruk dat je vader de artikelen heeft uitgezocht en dat Bobbe er uitleg bij verschaft.’4.

Dimitri Alexander (Dirk) Bobbe (1938-1994) was een studievriend van Cornets de Groot aan de Haagse School voor Taal en Letterkunde.

 

  1. Zie de weergave op de DBNL. []
  2. Zie de DBNL. []
  3. Over Heeroma’s artikel schreef Cornets de Groot in 1970 nog apart in Schrijven op de tweesprong, een artikel voor De Gids. []
  4. Zie ook de geluidsopname Over spreektaal, een opname van Cornets de Groot apart, eveneens met commentaar van Marc van Oostendorp []

Plaats een reactie