Dramatis personae

 


 

 • Cornets de Groot, Andrea – oudste dochter, geb. 1957.
 • Cornets de Groot, Machteld, roepnaam Mat, Matti – jongste dochter, geb. 1977.
 • Cornets de Groot, Rutger – zoon, geb. 1963. Zie de correspondentie met RHCdG.
 • Dütting, Hans – dichter en bezorger van secondair literair werk, sinds de jaren zeventig woonachtig in Gagny bij Parijs. Uit een e-mail van Dütting aan de bezorger, d.d. 10 mei 2010: ‘Je vader leerde ik kennen tijdens de opening van de boekhandel Ulysses op de Denneweg in 1967 of 1968. Ik herkende je vader van een foto die op de voorkant van Kentering had gestaan. En kwam toen in gesprek met hem, sindsdien werden we bevriend. We zijn enige tijd zonder contact geweest toen zijn leven een beetje chaotisch werd door zijn scheiding, nadat hij in Leiden was gaan wonen hebben we weer regelmatig contact gehad. Hij kwam iedere jaar bij ons met Kerst in Gagny, en verder ook wel eens tijdens schoolvakanties van Machteld. Altijd met Leo erbij.’ Zie de correspondentie met Hans Dütting.
 • Flinterman, Henk en Annelies – Henk Flinterman, geb. 1943, leerde Cornets de Groot in 1965 kennen aan de Haagse School voor Taal- en Letterkunde, waar beiden studeerden. Zie de correspondentie met Henk Flinterman.
 • Hazeu, Wim – directeur van De Prom, uitgever van Cornets de Groots roman Tropische jaren. Zie de correspondentie met Wim Hazeu.
 • Van Leeuwen, Jef, geb. 1934, beeldhouwer, leerde Cornets de Groot begin jaren 60 kennen in Café De Sport om de hoek van Cornets de Groots woning aan de Haagse Denneweg. Zie de correspondentie met Jef van Leeuwen.
 • Op den Akker, Narda – tweede echtgenote, moeder van Machteld.
 • Urdarianu, Veron – Roemenië, beeldend kunstenaar, echtgenoot van Heske de Vries.
 • Verboon, Leo – kunsthandelaar en galeriehouder. Figureert als ‘Rex’ in Cornets de Groots roman Liefde, wat heet!, vooral in hoofdstuk 6; in zowel dit dagboek uit 1985 als dat uit 1989 doet Cornets de Groot regelmatig verslag van hun onderlinge schaakpartijen. Verboon presenteerde vanaf de jaren zestig in zijn galerie Orez – eerst aan de Javastraat, later aan de Paviljoensgracht in Den Haag – werk van kunstenaars uit de Nul of Zero-groep van o.a. Armando, Henk Peeters, Jan Hendrikse en Jan Schoonhoven. Met laatstgenoemde was Cornets de Groot bevriend.
 • De Vries, Heske – beeldend kunstenaar, echtgenote van Veron Urdarianu.
 • Wage, Henk – Hendrik Albert Wage (1911-1997), letterkundige met als specialisme P.N. van Eyck. Hij was leraar aan de kweekschool in Den Haag waar Cornets de Groot in 1955 zijn onderwijsdiploma behaalde. Later raadde hij hem aan om aan de Haagse School voor Taal en Letterkunde te studeren, waar hij doceerde; Cornets de Groot behaalde er in 1967 zijn MO-akte Nederlands. Zij bleven tot zijn dood bevriend. Zie de correspondentie met Wage.

 

Plaats een reactie