Bij het nieuwe jaar

 

 

“Here, you better drink this”Ingrid Bergman in Hitchcock’s “Notorious”.

 

Epiloog

Vergeet het jaar dat u weemoedig maakt, Vergeet het jaartal dat u heeft doen beven, Vergeet de helden die voor ‘t voetlicht sneven, Vergeet het ziekbed waar gij hebt gewaakt.

Niets is er dat . . . → Vervolg: Bij het nieuwe jaar

»

%d bloggers like this: