iemand woonde in een mooie wat stad

e.e. cummings, 'crowded street', aquarel, 31 x 23,5 cm.

Mijn inzending voor de afgelopen editie van de vertaalwedstrijd op Facebook:


anyone lived in a pretty how town
(with up so floating many bells down)
spring summer autumn winter
he sang his didn’t he danced his did

Women and men(both little and small)
cared for anyone not at all
they sowed their isn’t they reaped their same
sun moon stars rain

children guessed(but only a few
and down they forgot as up they grew
autumn winter spring summer)
that noone loved him more by more

when by now and tree by leaf
she laughed his joy she cried his grief
bird by snow and stir by still
anyone’s any was all to her

someones married their everyones
laughed their cryings and did their dance
(sleep wake hope and then)they
said their nevers they slept their dream

stars rain sun moon
(and only the snow can begin to explain
how children are apt to forget to remember
with up so floating many bells down)

one day anyone died i guess
(and noone stooped to kiss his face)
busy folk buried them side by side
little by little and was by was

all by all and deep by deep
and more by more they dream their sleep
noone and anyone earth by april
wish by spirit and if by yes.

Women and men(both dong and ding)
summer autumn winter spring
reaped their sowing and went their came
sun moon stars rain

e.e. cummings
iemand woonde in een mooie wat stad
(met op zo zwevend veel klokken neer)
voorjaar zomer najaar winter
hij zong zijn niet-waar hij danste zijn waar

Vrouwen en mannen(klein van ziel en smal van geest)
gaven om iemand niet het meest
zaaiden hun echt-waar oogsten hun -paar
zon maan ster wolk

kinderen meenden(maar maar een paar
en neer vergaten ze bij op het groeien
najaar winter voorjaar zomer)
dat niemand hem minde meer bij meer

als bij nu en boom bij blad zij
lachte zijn lol zij weende zijn smart
vogel bij sneeuw en domp bij roer
iemands elk was al voor haar

iemanden huwden hun allemaal
lachten hun huilens deden hun dans
(slaap waak hoop en dan)zij
zeiden hun nimmers zij sliepen hun droom

ster wolk zon maan
(en alleen de sneeuw kan ‘t verklaren
hoe kinderen al snel vergeten te onthouden
(met op zo zwevend veel klokken neer)

op een dag stierf iedereen ik meen
(en niemand boog zich voor een kus)
bedrijvig volk begroef hen zij bij zij
beetje bij beetje en was bij was

al bij al en diep bij diep
en meer bij meer wanneer hij sliep
niemand en iemand botten in april
wens bij geest en als bij wil.

Vrouwen en mannen(bom èn bim)
zomer najaar winter voorjaar
oogsten hun zaaisel en volgden hun volk
zon maan ster wolk

(Vert. RHCdG)

Schrijven voor het web (2)

Kenmerkend voor literatuur op het internet:

1) de aanklikbaarheid van teksten
2) de aansprakelijkheid van teksten
3) de actualiteit van teksten

@1: Hyperlinks richten de leesbeweging. Het gevoelige woord. De muil. De afgrond. Voeren meestal weg van de tekst. Stijltip: spaarzaam gebruiken en met target=”_blank”.

@2: Tekst staat open voor reacties. Is geen zelfgenoegzaam en voldongen feit, maar ‘ontstaat aan de wereld’ (Tonnus Oosterhoff).

@3: Paradox: tekst is definitief, onveranderlijk en altijd oproepbaar (dus aandachtig en bereid, ethisch) maar niet lapidair, dwingend, heilig of eeuwig. Je moet erbij zijn. Blogdiscussies van vorige maand zijn nu niet meer interessant. Het schrijven en het lezen speelt zich af in een open ruimte maar in een begrensde tijd.