Perdulezing Han van der Vegt – de tekst

Tekst van lezing over Han van der Vegt in Perdu, Amsterdam, tgv de ruimte-opera ‘Exorbitans’ en de bundel ‘De zeilen van de aarde’ . . . → Vervolg: Perdulezing Han van der Vegt – de tekst

»

Perdulezing over Han van der Vegt

Ontzet door hun klaarblijkelijke overbodigheid zonderden groepen mensen zich van de beschaving af en trachtten, op grond die voorheen als onbewoonbaar gold, een bestaan vorm te geven dat het hunne mocht heten. De robots hadden de vlucht natuurlijk kunnen stuiten. Ze doorzagen nu alle menselijke bedoelingen maar wisten van tevoren waar die stuklopen zouden. Het . . . → Vervolg: Perdulezing over Han van der Vegt

»

%d bloggers like this: