Met de gnostische lamp ('79)

 


 

Met de gnostische lamp - rectoMet de gnostische lamp - verso

 

Bron

Cornets de Groot, ‘Met de gnostische lamp’. Uitgeverij Bzztôh, ‘s Gravenhage, 1979, p. 1-186. Auteursexemplaar met correcties.

Algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Met de gnostische lamp van Cornets de Groot uit 1979.

Redactionele ingrepen

In het gebruikte auteursexemplaar staat op p. 1 ‘in dit ex. notities die te gebruiken zijn bij evt. herdruk. Niet weggeven svp.’ Deze notities zijn door middel van zogenaamde “onmouseover” hyperlinks, aangegeven door het woord in de tekst verwerkt. Door de muisaanwijzer boven de opmerking te houden, wordt een tekstveld weergegeven.
De eindnoten op p. 178-186 zijn in de lopende tekst opgenomen. Ook deze zijn in de tekst in hyperlinks omgezet. Bij de eindnoten zijn aanklikbare pijltjes geplaatst waarmee naar de betreffende plaats in de tekst kan worden teruggekeerd.

Een aantal delen van de tekst is in deze publicatie niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina’s 2, 6, 8, 88, 146 en 174 zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

Inhoud en drukgeschiedenis

1 De eerste verdachte [Over: Lucebert, ‘Op het gors’, in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 389, en Herman Gorter, ‘Lucifer (fragment)’, in: Herman Gorter, Verzamelde lyriek tot 1905, Amsterdam, 1978, p. 23-41].
p. 9-19.

2 Een voorgeschiedenis onder de loep [Over: Lucebert in de jaren ’47- ’48, gnosticisme].
p. 20-25.

3 Handlangers en slachtoffers [Over: Lilith, Lucebert, Bert Schierbeek, Marcellus Emants]. [Gedeeltelijke bewerking van ‘Wie is Lilith?’, in: Bzzlletin, sept 1978].
p. 26-32.

4 Persoonsverwisselingen [Over: Bert Schierbeek, ‘Het boek Ik’, Amsterdam, 1951, en Lucebert en Bert Schierbeek, ‘Chambre-antichambre’, Den Haag, 1978]. [Gedeeltelijke bewerking van ‘Wie is Lilith?’, in: Bzzlletin, sept 1978].
p. 33-38.

5 Constructietekening van Lilith [Over: Lucebert, Lilith]. [Gedeeltelijke bewerking van ‘Wie is Lilith?’, in: Bzzlletin, sept 1978].
p. 39-51.

6 Nieuwe verdachten [Over: Lilith, Lucebert, Heinrich Heine, Simone de Beauvoir, Brigitte Bardot, Goethe].
p. 52-58.

7 Verdenking, vrijspraak, nieuwe verdenking [Over: Lucebert, orfuis, poëziekritiek].
p. 59-64.

8 Roosje Waas vs. Henk Been [Over: Lucebert, ‘Voorwoord voor val voor vliegengod’, in: Lucebert, ‘Verzamelde gedichten’, Amsterdam, 2002, p. 297-307].
p. 65-70.

9 Het milieu van de meesterkraker [Over: Lucebert. Algemene beschouwing].
p. 71-87.

10 De gnostische lamp [Ondertitel: Gnostische leer en taal].
p. 91-96.

11 Explosieven [Ondertitel: Verstechnische beschouwingen].
p. 97-131.

12 De thermische lans [Ondertitel: Tekstverklaring van Luceberts bijdragen aan Chambre-antichambre].
p. 132-145.

13 Een paar nooit opgehelderde inbraken [Over: Lucebert, ‘9000 jakhalzen zwemmen naar boston’ (in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 426-427) ‘er is alles in de wereld’ (idem, p. 65), ‘het licht is dichter dan’ (p. 41), ‘seizoen’ (p. 187), ‘de amsterdamse school’ (p. 150-151), ‘het vlees is woord geworden’ (p. 24), ‘de slaap zijn schaduw’ (p. 123)].
p. 149-172.

Bijlage [Een overzicht van hoofdstuk 3 uit Bert Schierbeek, Het boek ik, 1e druk (1951)]. [Gevolgd door Noten, p. 178-186].
p. 175-186.

[ongenummerde pagina (p. 1)]

Met de gnostische lamp

In handschrift: ‘in dit ex. notities die te gebruiken zijn bij evt. herdruk. Niet weggeven svp.’

[ongenummerde pagina (p. 3)]

Cornets de Groot

Met de gnostische lamp

Krimi-essay over de dichtkunst van Lucebert

Uitgeverij BZZTÔH
‘s Gravenhage 1979

[ongenummerde pagina (p. 4)]

Redactie: Sjoerd van Faassen, Anton Korteweg en Phil Muysson

Copyright @ 1979 Cornets de Groot, Leiden

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, mikrofilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Druk: C. Haasbeek b.v., Alphen aan den Rijn
Omslag:Jack Prince

ISBN 90 6291 021 1

[p. 5]

[Inhoudsopgave. Zie voor- en nawerk].

Opmerking

Met schrijvers »

Reageren

U kunt deze HTML-tags gebruiken.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

%d bloggers like this: