Friday, June 26, 2009

'Ik zou alleen aan een God geloven, die kon dansen.'
Nietzsche, Aldus sprak Zarathoestra

posted @ 3:21 AM | Feedback (0)