www.cornetsdegroot.com

Auteursindex
Cornets de Groot in 1966. Foto: Cor Stutvoet
Cornets de Groot in 1965. Foto: Cor Stutvoet.
'Ik zou als ik er de moed toe had alle historische literatuur die uitsluitend "literatuur" zou zijn voor mij, weg willen doen. Hooft, Vondel, Huygens, - maar niet Hoofts Historiën (de Nijhoff-bloemlezing) en niet Vondels Lucifer, en niet Huygens Kniedichten (Hellinga) en zeker ook niet Focquenbroch en Hermans' studie over hem. Maar wat heeft het dan voor zin de rest wel af te stoten?
Potgieter, Busken Huet: houden. En Bilderdijk? En Da Costa?
Maar bekijk het eens van de andere kant. Als je werkelijk niets van al die boeken meer bezat: dat was bij een denkbeeldige brand verloren gegaan, - wat zou je je dan aanschaffen?
Van het bovenstaande niet veel meer. Focquenbroch. De Lucifer, de Historiën, de Kniedichten. We beginnen met Multatuli: alles.
En verder zou ik het aanleggen op de belangrijkste Forumschrijvers, op de belangrijkste schrijvers uit l'Entre deux guerres (Greshoff, Bordewijk, Van Ostaijen - voor de mooiigheid - Burssens, van wie ik echt hou). Een aantal Vijftigers, Hermans, Reve, Mulisch, Wolkers, Jan Cremer, Jan Arends, Heeresma. Een aantal Tachtigers: Kloos, Boutens, Perk, Leopold. Van Deyssel, Van Looy, Gorter.
Onmisbaar zijn ook Roland Holst, A., Bloem, Slauerhoff, Dèr Mouw. Plus enig commentaar.
Buitenland: Sartre, Mann, Brecht, Hölderlin, een handjevol dadaïsten, Dali, Morgenstern, Rilke, Heine.
Je zou eens een lijstje moeten maken van schrijvers, die je werkelijk niet in je boekenkast wilt hebben. Warren, Zuiderent, Andriesse, Verrips, Morriën. Büch, Sötemann, Blok.
En een lijstje "ambivalent": Komrij, Gomperts, Fens.
En een lijstje "livre de chevet": Marie Cremers, Speenhoffs 100 gedichten, Van Duinkerken (maar niet alles), Engelman, Staring, en veel uit de Indische literatuur.'
Dit pictogram geeft aan dat de betreffende tekst behalve in het verzameld werk ook in de bloemlezing voorkomt. Voor de diplomatische tekstweergave in het verzameld werk klikt u op de tekstkoppeling; voor die in de bloemlezing op het bloemetje. De teksten in de bloemlezing zijn kritisch, geannoteerd en geïllustreerd, en worden ingeleid.Autobiografisch

De open ruimte [Inleiding. Over: Bikini, Kosmische Metafoor]. [Gedateerd Den Haag, 9/14 augustus '66].
De open ruimte, p. 11-13.

Een onroman een bitterboek [Over: autobiografie, onderwijs, geschiedenis].
Maatstaf, 15e jrg., nr. 3 (juni 1967), p. 143-161.

18/1 [Autobiografisch].
Striptease, p. 8-9.

3/2 [Autobiografisch].
Striptease, p. 14-17.

9/2 [Autobiografisch].
Striptease, p. 18-20.

20/2 [Autobiografisch].
Striptease, p. 56-57.

21/2 [Autobiografisch].
Striptease, p. 58-59.

2/4 [Autobiografisch].
Striptease, p. 77-79.

14/4 [Autobiografisch].
Striptease, p. 82-83.

Liefde, wat heet! [Roman].
Hoofdstukken:
1. Gelijkenissen
2. Een openbaring
3. Polaroid
4. Een klein meisje
5. Lof van de zweep
6. Hedendaagse kunst
7. Achsenzeit
8. Synchroniteiten
9. Dallas in de achttiende eeuw
10. Meesters
11. Surrogaten
12. Goeroe
13. Amour anarchie
14. Stardust memories
15. Kerels zat
16. Het vaderhuis
17. Athene
18. Een pelgrimstocht
19. Ontaarde dromen
20. Hoerengeluk
21. Een adembenemend portret
Uitgeverij De Prom, Baarn, z.j. (september 1983), 136 blz., 12 x 20,5 cm.

Tropische jaren [Roman].
Hoofdstukken:
Hoofdstuk I
Hoofdstuk II
Hoofdstuk III
Hoofdstuk IV
Hoofdstuk V
Hoofdstuk VI
Hoofdstuk VII
Hoofdstuk VIII
Hoofdstuk IX
Hoofdstuk X
Hoofdstuk XI
Hoofdstuk XII
Hoofdstuk XIII
Hoofdstuk XIV
Hoofdstuk XV
Hoofdstuk XVI
Hoofdstuk XVII
Hoofdstuk XVIII
Hoofdstuk XIX
Hoofdstuk XX
Een onvoltooide brief
Aantekeningen
Uitgeverij De Prom, Baarn, 1986 (maart), 140 blz., 12 x 20,5 cm.

Dagboek 1985-1986. [Ongepubliceerd dagboek].

Het huis [Vermelding in voetnoot: 'Eerste hoofdstuk van een roman met de voorlopige titel 'We'll Meet Again Some Sunny Day''].
De tweede ronde, Indonesië-nummer, (lente 1988), p. 25-32. Inleiding

[Indisch dagboek 1987]. [Onvoltooid]. [Ongedateerd (1987)].
Hoofdstukken:
1. Hoofdstuk 1
2. Hoofdstuk 2
3. Hoofdstuk 3
4. Hoofdstuk 4
5. Hoofdstuk 5
6. Hoofdstuk 6

We'll meet again some sunny day [Onvoltooide 'Indische' roman]. [Ongedateerd (1988)].
Hoofdstukken:
1. Hoofdstuk 1
2. Hoofdstuk 2
3. Hoofdstuk 3
4. Hoofdstuk 4
5. Hoofdstuk 5
6. Hoofdstuk 6
7. Hoofdstuk 7

Dagboek 1989. [Ongepubliceerd dagboek].
Hoofdstukken:
1. Deel 1
2. Deel 2
3. Deel 3

Algemeen

Iets teveel ijlte [Over: Werk van nu II, A. Manteau NV, Brussel/Den Haag, 1967].
Elseviers Weekblad, 16 maart 1968, p. 105.

Het persoonlijk systeem [Over: literaire kritiek].
De Gids, 131e jrg., nr. 8 (aug 1968), p. 175-176.

Bikini's van mijn naakte waarheid [Aforismen over traditie en revolutie].
Kentering, nr. 5 (sept-okt 1968), p. 62.

Crisis in de kritiek [Over: literaire kritiek].
Podium, 22e jrg., extra nr., (okt-dec 1968), p. 228.

Én muzisch - én significatief [Over: poëzie].
Raam, nr. 52, (feb 1969), p. 37-41.

Werken voor niemand [Over: essayeren].
Maatstaf, 16e jrg., nr. 11-12 (feb-mrt 1969), p. 940-944.

Een drievoudig manifest [Over: autonome poëzie, fantastikon].
Podium, 23e jrg., nr. 3-4 (mrt-apr 1969), p. 252-256.

Contraterrein [Voorwoord tot gelijknamige bundel, gedateerd Den Haag, 26 april '70].
Contraterrein, p. 9-11.

Het impressionistische hart [Over: impressionistische poëzie van achtereenvolgens Kloos, Van Eeden, Perk, Gorter, Van Looy, Verwey]. [Gedateerd Den Haag, januari 1970].
Contraterrein, p. 56-66.

Van dichten comt mi cleine bate [Over: literatuur en conservatisme].
Soma, nr. 7 (mei-juni 1970), p. 29.

Hebben literaire prijzen nog zin? [Referaat, gehouden tijdens de 'Dagen van de Vlaamse Gids' te Knokke op 25 en 26 september 1971]. [Met prt.].
Vlaamse Gids, 55e jrg., nr. 11 (nov 1971), p. 13-15.

O Nederlandse taal (4) [Over: literaire taal].
Vlaamse Gids, 58e jrg. nr. 2 (feb 1974), p. 48-52.

Hier en nu en daar en toen [Over: Indisch-Nederlandse letterkunde, dekolonisatie. Inleiding bij Symposium, georganiseerd door de Jan Campertstichting ism de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde, gehouden op 9 oktober 1987 te Den Haag].
Indische letteren, 3e jrg., nr. 1 (mrt 1988), p. 4-12.

Gerrit Achterberg

Het nieuwe thebe [Over 'Thebe', in: G. Achterberg, Verzamelde gedichten, Amsterdam 1984 (8e dr.), p. 257-298].
De open ruimte, p. 31-43

Het afwijkend sonnet bij Gerrit Achterberg [Over: G. Achterberg, sonnet].
Labirinteek, p. 139-147.

Een dubbelesseej bij Achterbergs Dwingelo [Over: G. Achterberg, 'Dwingelo', in: G. Achterberg, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 1984 (8e dr.), p. 879. Ook bij dit essay, p. 149].
Labirinteek, p. 150-155.

Formules [Over: G. Achterberg]. [Gecorrigeerde herdruk van 'Labirinteek 4: Formules', in: Raam, sept 1967].
Labirinteek, p. 157-166.

Besproken plaats [Over: G. Achterberg, E.J. Potgieter].
Labirinteek, p. 169-191.

Naschrift [bij Jacques Kruithof, 'A = A, maar B is géén b'. Over: R.A. Cornets de Groot, 'Formules', in: R.A. Cornets de Groot, Labirinteek, Den Haag, 1968, p. 157-166].
Raam, nr. 42 (feb 1968), p. 64.

Labirinteek - Sötemanspraat weerlegd [Over: G. Achterberg, 'Thebe', in: G. Achterberg, Verzamelde gedichten, p. 257-298. N.a.v. A.L. Sötemann, 'Achtergronden bij enige critici', Nieuwe Taalgids, 61e jrg., nr. 2 (mrt 1968), p. 104-108].
Raam, nr. 44 (apr 1968), p. 53-56.

Achterberg als hermetist [Over: G. Achterberg, 'Spel van de wilde jacht', in: G. Achterberg, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 1984 (8e dr.), p. 863-919]. [Gedateerd Den Haag, januari '69].
Contraterrein, p. 25-40.

Achterberg en de alchemie [Over: G. Achterberg, 'Spel van de wilde jacht', in: Verzamelde gedichten, Amsterdam, 1984 (8e dr.), p. 863-920]. [Met prt.].
De Syllabus, 10e jrg., nr. 1 (okt 1970), p. 14-16.

Girl picture album foldout [Over: 'Zestien', in: G. Achterberg, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 1984 (8e dr.)]. [Drieledig essay, achtereenvolgens: 'I. Pin up', 'II. Een zoete meid' en 'III. Over de compositie van zestien'].
Striptease, p. 21-42.

Hiëronymus van Alphen

Van Windsels bevrijd [Over: neoromantiek, romantiek, Potgieter, Hanlo].
Ladders in de leegte, p. 101-112.

Peter Andriesse

Schrijver Peter Andriesse hanteert waansystemen [Over: Beweren en bewijzen zijn twee, en Zuster Belinda en het geheime leven van dokter Dushkind, De Bezige Bij, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 22 januari 1972.

Schrijven hoeft hier niet [Over: De roep van de tokèh, Paris-Manteau, Amsterdam/Brussel, 1972].
Het Parool, 5 augustus 1972.

Jan Arends

Jan Arends.
De kunst van het falen, p. 95-107.

Beatrijs

Nonnenwerk is monnikenwerk [Over: 'Beatrijs'].
Intieme optiek, p. 81-99.

18/2 [Over: Beatrijs, H. Mulisch, Het zwarte licht. Kleine roman, Amsterdam, 1957, en S. Vestdijk, 'De verdwenen horlogemaker', in: S. Vestdijk, Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1976, p. 277-303].
Striptease, p. 43-55.

Simone de Beauvoir

Nieuwe verdachten [Over: Lilith, Lucebert, Heinrich Heine, Simone de Beauvoir, Brigitte Bardot, Goethe].
Met de gnostische lamp, p. 52-58.

Geert van Beek

Verhalen van Geert van Beek boeiend en hallucinerend [Over: De 1500 meter, Querido, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 19 juni 1971.

Berg, Arie van den

Van den Bergs minzame onmin met woorden [Over: De kapper spreekt tegen zijn spiegel, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1976].
Bzzlletin, 5e jrg., nr. 41 (december 1976), p. 24.

Correspondentie Cornets de Groot - Arie van den Berg, 1971

Herman van den Bergh

Over een bekend gedicht [Over: 'Nocturne', in: Herman van den Bergh, De boog, Zeist, 1917, p. 52].
Raam, nr. 32 (feb 1967), p. 39-45.

J. Bernlef

Een veldmuis dresseren [Over: Marianne Moore, een veldmuis in Versailles, Querido, Amsterdam, 1968].
Elseviers Weekblad, 11 januari 1969, p. 62.

Sluw spel in een wereld van spiegels [Over: Het verlof, Querido, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 8 mei 1971.

Schilderijenvervalser als raadsel [Over: De maker, Querido, Amsterdam, 1972].
Het Parool, 22 april 1972.

Jan J. Bijlsma

Correspondentie Cornets de Groot - Jan Bijlsma, 1981-1984

Th. Bogaerts

Anton Dercksz en de menselijkheid [Over: De antieke wereld van Louis Couperus, Polak en Van Gennep, Amsterdam, 1969].
De Gids, 132e jrg., nr. 9-10 (september-oktober 1969), p. 316-319.

Gerrit Borgers

Correspondentie Cornets de Groot - Gerrit Borgers, 1968

P.J. Bouman

Menselijke waardigheid of de verzuimde kans [Over: Een handvol mensen, Van Gorcum, Assen, 1969].
De Gids, 133e jrg., nr. 7-8 (juli-aug 1970), p. 227-230.

Willem Brandt

Willem Brandt en de modernen [Over: Pruik en provo, Strengholt, Amsterdam, 1967].
Elseviers Weekblad, 25 november 1967, p. 57-58.

Jeroen Brouwers

Schrijven op de tweesprong [Over: Groetjes uit Brussel, Manteau NV, Brussel/Den Haag, 1969].
De Gids, 133e jrg., nr. 1 (jan 1970), p. 68-70.

Cees Buddingh'

Een pakje per dag [Over: Een pakje per dag, Bruna, Utrecht, 1968].
Elseviers Weekblad, 23 maart 1968, p. 114.

Gaston Burssens

Poëzie van Burssens: internationale allure [Over: Verzamelde dichtbundels, Bert Bakker, Den Haag, 1970].
Het Parool, 4 september 1971.

De kleine gernegrosz [Over: De avonturen van Bazip Zeehok, De Bezige Bij, Amsterdam, 1969].
Raam, nr. 64, (april 1970), p. 62-63.

Remco Campert

Een quiz [Over: Remco Campert, 'Lullaby for a bebop baby', in: Remco Campert, Vogels vliegen toch, Amsterdam, 1951, p. 8, ook bij dit essay, p. 111, en Rudy Kousbroek, Begrafenis van een keerkring, Amsterdam, 1953].
Labirinteek, p. 112-123.

Mijn leven's liederen [Over: Mijn leven's liederen, De Bezige Bij, Amsterdam, 1968].
Elseviers Weekblad, 30 november 1968, p. 131.

Hugo Claus

Geheimwaffe van de ziel [Over: Hugo Claus, 'April in Paris', in: Hugo Claus, Gedichten 1948-1993, Amsterdam, 1994, p. 175-177].
Nieuw Vlaams tijdschrift, 22e jrg., nr.5 (mei-juni 1969), p. 488-500.

Louis Couperus

Anton Dercksz en de menselijkheid [Over: Th. Bogaerts, De antieke wereld van Louis Couperus, Polak en Van Gennep, Amsterdam, 1969].
De Gids, 132e jrg., nr. 9-10 (september-oktober 1969), p. 316-319.

Robert Creeley

De opgeheven vinger [Over: The Finger, poems 1966-1969, Calder & Boyars, Londen, 1970].
Elseviers literair supplement, 26 september 1970.

Jan Cremer

Te weinig wol [Over: Made in USA, De Bezige Bij, Amsterdam, 1969].
De Gids, 132e jrg., nr. 4-5 (april-mei 1969), p. 286-288.

Cornelis Crul

Een nieuwe Ikaros [Over: 'Cluchte van eenen dronckaert', in: Cornelis Crul, Heynken de Luyere en andere gedichten, uitg. door C. Kruyskamp, Amsterdam (enz.), 1950. Vs. 100-196 ook bij dit essay, p. 125-127]. Inleiding
Labirinteek, p. 128-135.

Enno Develing

Onbaatzuchtig maar ambietsjeus [Over: Voor de soldaten, Amsterdam, 1966].
Lynx, nr. 1 (1967), p. 28-30.

Anthonie Donker

Het daglicht van de nacht [Over: Anthonie Donker, 'Davos', in: Anthonie Donker, Kruistochten, Utrecht, 1929, p. 47-48. Ook op p. 75-76 van dit boek]. [Gecorrigeerde herdruk van 'Labyrinteek II: Het daglicht van de nacht', in: Raam, dec 1966].
Labirinteek, p. 77-81.

J.H. Donner

Intieme optiek [Over: '"Het stenen van bruidsbed" van Harry Mulisch', in: Podium nr. 58, jrg. 1960-1961, en Mulisch, naar ik veronderstel, Amsterdam, 1971.
Intieme optiek, p. 107-125.

Over het schrijven als levensproces [Over: Jacht op de inktvis, Amsterdam, 1975].
De kunst van het falen, p. 68-77.

Johnny van Doorn

Poppoëzie [Over: Een nieuwe mongool, Amsterdam, 1966].
6 blz. typoscript.

F.M. Dostojewski

Dagboek 1985-1986 [Over: Boze geesten, Van Oorschot, Amsterdam, 1984].
Onvoltooid werk 1985-1989, 12-8-'85

Heiman Dullaert

Met en zonder zonnebril [Over: anti-intellectualisme].
Randstad, nr. 8 (winter 1964), p. 153-155.

Hans Dütting

Correspondentie Cornets de Groot - Hans Dütting: 1981-1990

Jan G. Elburg

Prinses onder de heksen [Over: Jan G. Elburg, 'Heks heks', in: Jan G. Elburg, Gedichten 1950-1975, Amsterdam, 1975, p. 103. Ook op p. 33 van dit boek]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Raam, mrt 1968].
Labirinteek, p. 34-40.

Een kettergericht [Over: Jan G. Elburg, troubadourslyriek].
Kultuurleven, 36e jrg., nr. 4 (mei 1969), p. 280-285.

Het woord en de stem [Over: Jan G. Elburg].
Nieuw Vlaams tijdschrift, 23e jrg., nr. 9 (nov 1970), p. 908-918.

Sensatie van dichten [Over: De quark en de grootsmurf, De Bezige Bij, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 13 november 1971.

Poëzie is zweven [Over: Jan G. Elburg].
Elseviers literair supplement, 4e jrg., nr. 1 (8 jan 1972), p. 5.

Over het schrijven als levensproces [Over 'willen', in: Jan G. Elburg, Gedichten 1950-1975, Amsterdam, 1975, p. 54].
De kunst van het falen, p. 107-112.

Marx, drank en die lekkere muze
Ladders in de leegte, p. 113-133.

Een beetje echt, lekker kunstenaarsbloed [Over: Jan G. Elburg]. [Met prt.]. [Toespraak, gehouden bij de opening van de tentoonstelling Jan G. Elburg, Vroeger komt later in het Letterkundig Museum te Den Haag, 10 september 1986].
Juffrouw Ida, 12e jrg. nr. 3 (dec 1986), p. 10-12.

Je zal het zien en beleven [Over: Jan G. Elburg].
Alles voor niets. Hommages aan Jan G. Elburg, Amsterdam, 1989, p. 67-69.

Correspondentie Cornets de Groot - Jan G. Elburg, deel I: 1969-1976

Correspondentie Cornets de Groot - Jan G. Elburg, deel II: 1983-1991

Willem Elsschot

Idealist door gedrag [Over: Willem Elsschot, gedichten]. [Hierbij: Willem Elsschot, 'Bij het doodsbed van een kind', p. 65, en 'De klacht van den oude', p. 66-67]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Maatstaf, mei 1966].
Labirinteek, p. 68-73.

Over Gresshoff en Elsschot [Over, volgens Inhoud en Bladwijzer: Forum, voor- en nawerk in Elsschots boeken, anekdotische poëzie, Forumpropaganda]. [Bewerking van 'Buiten het boekje' op p. 38-41, in: Bzzlletin, apr 1977].
De kunst van het falen, p. 33-46.

Jan Engelman

Wat nou? Is Vera Janacopoulos geen muzikaal gedicht? [Over: Jan Engelman, 'Vera Janacopoulos', in: Jan Engelman, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 1960, p. 57].
Kentering, 9e jrg., nr. 6 (nov-dec 1968), p. 5-7.

Rhynvis Feith

Een achttiende eeuws labyrint [Over: Rhijnvis Feith, 'Julia']. [Met ill.]. [Tekst van uitzending voor de Radio Volksuniversiteit op 9 juni 1967, Hilversum 1, 19.30-20.00 uur].
De Syllabus, nr. 7 (feb 1968), p. 90-91.

Een wijze van lev/zen
Mouette Press, Oxford, juli (mei) 1969.
Een wijze van lev/zen [Gecorrigeerde herdruk van de afzonderlijke uitgave, Moutte Press, Oxford, 1969, maar zonder de Aantekeningen]. [Met een tekening door Faber Heeresma op p. 85]. [Gedateerd Zonnewende 1968].
Contraterrein, p. 67-104. Inleiding

Jef Geeraerts

Echtheid geëcht [Over: Gangreen I (Black Venus), A. Manteau NV, Brussel/Den Haag, 1967].
Raam, nr. 52 (februari 1969), p. 50-53.

Africa addio [Over: Jef Geeraerts, Gangreen I (Black Venus), A. Manteau NV, Brussel/Den Haag, 1968].
Elseviers Weekblad, 1 maart 1969, p. 95.

Proza van het 'coeur humain' [Over: Indian Summer, A. Manteau NV, Brussel/Den Haag, 1969].
Raam, nr. 64 (april 1970), p. 64.

Guido Gezelle

Een hibridies geschrift [Over: Guido Gezelle, 'Kerkhofblommen', in: Laatste tekst van Kerkhofblommen, verz. en van inl. en aant. voorzien door J.J.M. Westenbroek, Kapellen, 1964]. [Gecorrigeerde herdruk van 'Labyrinteek III: Een hybridisch geschrift', in: Raam, mrt 1967]. [Hierbij: Guido Gezelle, Bezoek bij 't graf, p. 9-11].
Labirinteek, p. 13-18.

J.W. von Goethe

Nieuwe verdachten [Over: Lilith, Lucebert, Heinrich Heine, Simone de Beauvoir, Brigitte Bardot, Goethe].
Met de gnostische lamp, p. 52-58.

Herman Gorter

Het water van de zon [Over: 'Mei. Een gedicht', in: Herman Gorter, Verzameld Werk dl. 1, Bussum, Amsterdam, 1948].
De zevensprong, p. 23-36.

Balders zelfkick [Over: Herman Gorter, 'Ik zat eens heel alleen te spelen', in: Herman Gorter, Verzamelde lyriek tot 1905, Amsterdam, 1978, p. 104-105. Ook op p. 83-84 van dit boek]. [Gecorrigeerde herdruk van 'Balders zelf-kick', in: Maatstaf, dec 1966].
Labirinteek, p. 85-93.

Het oude licht en het nieuwe geluid [Over: Herman Gorter, 'Mei. Een gedicht', in: Herman Gorter, Verzameld werk dl. 1, Bussum, Amsterdam, 1948, en H.K. Poot, 'Mei', in: H.K. Poot, Vervolg der gedichten, Delft, 1735, p. 86-92]. [Gedateerd Den Haag, juli 1968].
Contraterrein, p. 15-19.

Thomas Graftdijk

Inktvergiftiging [Over: Treurarbeid, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1976].
Bzzlletin, 5e jrg., nr. 46 (mei 1977), p. 7-8.

Nol Gregoor

Nol Gregoor en Vestdijk [Over: Nol Gregoor in gesprek met S. Vestdijk, De Bezige Bij, Amsterdam, 1967].
Elseviers Weekblad, 6 januari 1968, p. 71.

Jan Greshoff

Over Gresshoff en Elsschot [Over, volgens Inhoud en Bladwijzer: Forum, voor- en nawerk in Elsschots boeken, anekdotische poëzie, Forumpropaganda].
De kunst van het falen, p. 33-46.

Jacques Hamelink

Toneel van Hamelink [Over: De betoverde bruidsnacht, mysteriespel voor stemmen, De Bezige Bij, Amsterdam, 1970].
Het Parool, 7 november 1970.

Jan Hanlo

O Nederlandse taal! (2) [Over: Vondel, Tollens, K. Schippers, Hanlo].
Vlaamse Gids, 57e jrg., nr. 4 (april 1973), p. 37-39.

Martin Hartkamp

Vertelt een verteller? [Over: Verhalen na '60, Polak & Van Gennep, Amsterdam 1967].
De Gids, 131e jrg., nr. 9-10 (september-oktober 1968), p. 301-303.

Van Windsels bevrijd [Over: neoromantiek, romantiek, Van Alphen, Potgieter].
Ladders in de leegte, p. 101-112.

Pé Hawinkels

Correspondentie Cornets de Groot - Pé Hawinkels, 1968

Heere Heeresma

Te lande [Over: Geef die mok eens door, Jet!, Polak & Van Gennip/Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1968].
Elseviers Weekblad, 19 oktober 1968, p. 123.

Geef die mok eens door, Jet! [Over: Heere Heeresma, Geef die mok eens door, Jet!, Polak & Van Gennip/Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1968].
Literama, 3e jrg., nr. 26, p. 2-3. (Uitzending: 28 oktober 1968, 19.05-19.20 uur).

Een roadman-roman [Over: Geef die mok eens door, Jet!, Polak & Van Gennip/Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1968].
De Gids, 132e jrg., nr. 1-2 (januari-februari 1969), p. 86-89.

Gelukkige paren [Over: Gelukkige paren, Amsterdam, 1967]. [Ook als - anonieme - 'Handleiding' achterin het boek].
Podium, 23e jrg., nr. 2 (feb 1969) p. 122-126.

Leegheid als voer [Over: Heere Heeresma].
Soma, nr 10-11 (okt-nov 1970), p. 55.

Lachen om jezelf met Heeresma [Over: Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp, Thomas Rap, Amsterdam, 1972].
Het Parool, 15 april 1972.

Heere Heeresma als moralist [Over: Heere Heeresma, Waar het fruit valt, valt het nergens, Thomas Rap, Amsterdam, 1976].
Bzzlletin, 5e jrg. nr. 43 (februari 1977), p. 33-34.

Over het schrijven als levensproces [Over: Heere Heeresma].
De kunst van het falen, p. 78-106.

Correspondentie Cornets de Groot - Heere Heeresma: 1958-1985

Heinrich Heine

Nieuwe verdachten [Over: Lilith, Lucebert, Heinrich Heine, Simone de Beauvoir, Brigitte Bardot, Goethe].
Met de gnostische lamp, p. 52-58.

Willem Frederik Hermans

Denkbare tautomerie [Over: De God Denkbaar Denkbaar de God, Amsterdam, 1956].
De zevensprong, p. 37-86.

Een epicurische Robespierre [Over: Een wonderkind of een total loss, Amsterdam, 1967]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Yang, nov 1968].
Contraterrein, p. 20-22.

Sybille [Filmscenario. Over: Een wonderkind of een total loss, Amsterdam, 1967].
Striptease, p. 84-92.

Van atheïsme en bijgeloof. Nieuwe spelen van Harry Mulisch en W.F. Hermans [Over: Periander, De Bezige Bij, Amsterdam, 1974].
Bzzlletin, 3e jrg., nr. 23 (februari 1975), p. 26-27.

Onder professoren [Over: Onder professoren, De Bezige Bij, Amsterdam, 1975].
Bzzlletin, 4e jrg., nr. 30 (november 1975), p. 41-42.

Daar rijdt een koffiebroodje door de straat! [Over: Saul Steinberg].
Ladders in de leegte, p. 88-91.

Ed Hoornik

Vingerwijzing of werkstershand? [Over: De vingerwijzing, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1969].
Raam, nr. 59-60 (november-december 1969), p. 58-61.

Constantijn Huygens

0 Nederlandse taal! [Over: Vondel, Huygens].
Vlaamse Gids, 57e jrg., nr. 3 (mrt 1973), p. 43-46/51.

Marc Insingel

De schrijver als modelbouwer [Over: Modellen en Een tijdsverloop, Meulenhoff, Amsterdam, 1970].
Het Parool, 13 november 1971.

Martien J.G. de Jong

Onder ons (gezegd en gezwegen) [Over: Flierefluiters apostel. Meningen en meningsverschillen, Sijthoff, Leiden, 1970].
De Gids, 134e jrg., nr. 2 (feb 1971), p. 129-131.

Essays van een buitenbeentje [Over: Flierefluiters apostel. Meningen en meningsverschillen, Sijthoff, Leiden, 1970].
Elseviers literair supplement, 22 mei 1971.

Gerrit Komrij

Romantisch doodsgevrij [Over: Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1969].
Raam, nr. 63 (maart 1970) p. 60-61.

Fabeldieren door Gerrit Komrij [Over: Fabeldieren, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1975].
Bzzlletin, 3e jrg., nr. 28 (september 1975), p. 5-6.

Hans Koning

In liefde en dood [Over: In liefde en dood, Meulenhoff, Amsterdam, 1975].
Bzzlletin, 3e jrg., nr. 25 (april 1975), p. 23-24.

Anton Koolhaas

Een muis ondergraaft mensenlevens [Over: De nagel achter het behang, Van Oorschot, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 4 maart 1972.

Twee verhalen samengeweven [Over: Blaffen zonder onraad, Van Oorschot, Amsterdam, 1972].
Bron: Het Parool, 2 september 1972.

Rudy Kousbroek

Een quiz [Over: Remco Campert, 'Lullaby for a bebop baby', in: Remco Campert, Vogels vliegen toch, Amsterdam, 1951, p. 8, ook bij dit essay, p. 111, en Rudy Kousbroek, Begrafenis van een keerkring, Amsterdam, 1953].
Labirinteek, p. 112-123.

Gerrit Kouwenaar

Landschappen en andere gebeurtenissen [Over: Landschappen en andere gebeurtenissen, Querido, Amsterdam, 1974].
Bzzlletin, 3e jrg., nr. 22 (jan 1975), p. 24-25.

Gerrit Krol

APPI zingt zoals het gebekt is [Over: Automatic Poetry by Pointed Information: Poëzie met een computer, Querido, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 29 januari 1972.

William D. Kuik

Historistisch antihistorisme [Over: Utrechtse notities, Broese, Utrecht, 1968].
De Gids, 133e jrg., nr. 4-5 (apr-mei 1970), p. 322-324.

Juryrapport voor de Prozaprijs 1969 van de gemeente Amsterdam [Toegekend aan William D. Kuik voor diens Utrechtse notities, Broese, Utrecht, 1968]. [5 januari 1970].
2 blz. typoscript.

Lanseloet van Denemarken

25/1 [Over: Lanseloet van Denemarken].
Striptease, p. 10-13.

J.H. Leopold

Rapsodomantie [Over: 'Oinou hena stalagmon', in: J.H. Leopold, Verzameld werk dl. 1. Verzen. Fragmenten. Rotterdam (enz.), 1951, pp. 115-119].
De open ruimte, p. 45-58.

Herwig Leus

Sensatiebladproza [Over: Mijn leuzen, teksten, A. Manteau NV, Brussel/Den Haag, 1968].
Raam, nr. 51 (januari 1969) p. 53-55.

Jac van Looy

Penelope's einde in zicht [Over: S. Vestdijk, Van Looy].
Ladders in de leegte, p. 41-46.

Lucebert

Een gors is een gors is geen gors is een gors [Analyse van 'Op het gors', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 389].
Raam, nr. 27 (sept 1966), p. 39-43.

Van letter tot letter [Over: letters als bouwmateriaal]
De open ruimte, p. 119

De daden van het licht [Over: pre-adamische metafoor, licht]
De open ruimte, p. 131

Lichamelijke taal [Over: vorm]
De open ruimte, p. 151

De nieuwe school der poëzie [Analyse van IX uit de cyclus 'de dieren der democratie', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 122].
De open ruimte, p. 163

Een proeve van Hineinterpretierung [Analyse van 'hu we wie', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 154].
De zevensprong, p. 87-123.

Zonder titel. [Over: Lucebert en het vrije vers]. [Ongedateerd, oorspronkelijk behorend bij de inleiding tot Poëzie is kinderspel, 1968. 'Door Lucebert verworpen'].
2 blz.

Zonder titel. [Onvoltooid, ongedateerd, niet gepubliceerd essay over het gedicht ‘de discipel’ in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 199].
4 blz.

Aan de leraar [Inleiding tot de bloemlezing Poëzie is kinderspel, samengesteld door R.A. Cornets de Groot].
Poëzie is kinderspel, p. 5-8.

Wie dit leest... [Inleiding tot de bloemlezing Poëzie is kinderspel, samengesteld door R.A. Cornets de Groot, bestemd voor de leerling].
Poëzie is kinderspel, p. 9-22.

Spelregels [Overzicht van formele aspekten van Luceberts poëzie].
Poëzie is kinderspel, p. 23-46.

Licht waartegen het lied [Slotbeschouwing bij Poëzie is kinderspel].
Poëzie is kinderspel, p. 47-49.

Jaartallenlijst [Samengesteld uit een bandrecorderinterview met Lucebert op 11 oktober 1967, en door de dichter geautoriseerd].
Poëzie is kinderspel, p. 51-56.

Het mirakels orakel [Over: 'Het orakel van monte carlo', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 118-119. Ook op p. 43-44 van dit boek]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Maatstaf, aug 1967].
Labirinteek, p. 45-63.

Luceberts gedicht Nazomer [Over: 'Nazomer', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 188]. [Met prt.].
AKT, 16e jrg., nr. 7-8 (juli-aug 1968), p. 161-164.

Taal voor ontschoolden [Over: 'Horror', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 44].
Nieuw Vlaams tijdschrift, 21e jrg., nr. 6 (juli-aug 1968), p. 611-620.

De metamorfose van het woord [Over: 'Horror', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 44].
Kentering, 10e jrg., nr. 3-4 (mei-aug 1969), p. 69-71.

Met andermans veren VI / Zwijgen dat spreken doet [Over: invloed van Slauerhoff op Lucebert].
Raam, nr. 71 (jan 1971), p. 37-42.

Domesdaybook [Met prt.].
Soma, nr. 22 (mrt 1972) p. 36-41.

Domesdaybook (II) [Hierbij: 3 hoofdstukken door Lucebert onder ps. 'het oog van Gol' uit 'Chambre-antichambre' op p. 13-15]. [Met prt.].
Soma, nr. 23 (mei 1972), p. 16-20.

Domesdaybook (III) [Over: 'Horror', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 44]. [Gedateerd Den Haag, januari '72].
Soma, nr. 24-25 (juni-juli 1972), p. 34-36/81-82.

O Nederlandse taal 3 [Over: 'Ballade van de goede gang', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 22-23].
Vlaamse Gids, 57e jrg., nr. 6 (juni 1973), p. 37-45.

Een gevallen engel [Over: 'Het licht is dichter dan' en 'Nazomer', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 41, resp. 188].
Bzzlletin, 3e jrg., nr. 18 (sept 1974) p. 7-11.

Teamwork. Wie niet liefheeft wordt gezien [Over: Lucebert en Bert Schierbeek, Dames en heren, De Bezige Bij, Amsterdam, 1975].
Bzzlletin, 4e jrg., nr. 37 (juni '76), p. 48-50.

Inleidende verantwoording
Lucebert, Bert Schierbeek, Chambre-antichambre, Bzztôh, Den Haag, 1978, p. 5-9.

Causerie bij de presentatie van Chambre-antichambre. [Ongepubliceerd, gedateerd Leiden, 3/2/78].
4 blz.

Inleidend [Over: Lucebert].
De kunst van het falen, p. 28-31.

1 De eerste verdachte [Over: Lucebert, 'Op het gors', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 389, en Herman Gorter, 'Lucifer (fragment)', in: Herman Gorter, Verzamelde lyriek tot 1905, Amsterdam, 1978, p. 23-41].
Met de gnostische lamp, p. 9-19.

2 Een voorgeschiedenis onder de loep [Over: Lucebert in de jaren '47- '48, gnosticisme].
Met de gnostische lamp, p. 20-25.

3 Handlangers en slachtoffers [Over: Lilith, Lucebert, Bert Schierbeek, Marcellus Emants]. [Gedeeltelijke bewerking van 'Wie is Lilith?', in: Bzzlletin, sept 1978].
Met de gnostische lamp, p. 26-32.

4 Persoonsverwisselingen [Over: Bert Schierbeek, 'Het boek Ik', Amsterdam, 1951, en Lucebert en Bert Schierbeek, 'Chambre-antichambre', Den Haag, 1978]. [Gedeeltelijke bewerking van 'Wie is Lilith?', in: Bzzlletin, sept 1978].
Met de gnostische lamp, p. 33-38.

5 Constructietekening van Lilith [Over: Lucebert, Lilith]. [Gedeeltelijke bewerking van 'Wie is Lilith?', in: Bzzlletin, sept 1978].
Met de gnostische lamp, p. 39-51.

6 Nieuwe verdachten [Over: Lilith, Lucebert, Heinrich Heine, Simone de Beauvoir, Brigitte Bardot, Goethe].
Met de gnostische lamp, p. 52-58.

7 Verdenking, vrijspraak, nieuwe verdenking [Over: Lucebert, orfuis, poëziekritiek].
Met de gnostische lamp, p. 59-64.

8 Roosje Waas vs. Henk Been [Over: Lucebert, 'Voorwoord voor val voor vliegengod', in: Lucebert, 'Verzamelde gedichten', Amsterdam, 2002, p. 297-307].
Met de gnostische lamp, p. 65-70.

9 Het milieu van de meesterkraker [Over: Lucebert. Algemene beschouwing].
Met de gnostische lamp, p. 71-87. Inleiding

10 De gnostische lamp [Ondertitel: Gnostische leer en taal].
Met de gnostische lamp, p. 91-96.

11 Explosieven [Ondertitel: Verstechnische beschouwingen].
Met de gnostische lamp, p. 97-131. Inleiding

12 De thermische lans [Ondertitel: Tekstverklaring van Luceberts bijdragen aan Chambre-antichambre].
Met de gnostische lamp, p. 132-145.

13 Een paar nooit opgehelderde inbraken [Over: Lucebert, 'er is alles in de wereld', 'het licht is dichter dan', 'seizoen', 'de amsterdamse school', 'het vlees is woord geworden', 'de slaap zijn schaduw', resp. in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 65, 41, 187, 150-151, 24, 123].
Met de gnostische lamp, p. 149-172.

Het subjectieve als objectiviteit [Over: C.W. van de Watering, Met de ogen dicht. Een interpretatie van enkele gedichten van Lucebert als toegang tot diens poëzie en poëtica, Muiderberg, 1979].
Ons Erfdeel, 23e jrg., nr. 2 (mrt-apr 1980), p. 269-271.

10/4 [Over: engel, Orphuis].
Striptease, p. 80-81.

Rilke, Rilke, Rilke! [Over: Rilke, Mulisch, Slauerhoff]. Inleiding
Ladders in de leegte, p. 57-82.

Contact, of de herkenning van het eigene in de ander [Over: Po Tsju I, Slauerhoff].
Ladders in de leegte, p. 83-87.

Een ladder in de leegte [Over: C.W. van de Watering, Met de ogen dicht. Een interpretatie van enkele gedichten van Lucebert als toegang tot diens poëzie en poëtica, Muiden, 1979].
Vierledig essay, achtereenvolgens:
Ontoereikendheid van de close reading
Ladders in de leegte, p. 159-182.
Een voorbeschouwing
Ladders in de leegte, p. 183-208.
Een discussie over het begrip lichamelijke taal
Ladders in de leegte, p. 209-217.
Foutenanalyse
Ladders in de leegte, p. 218-225.

Brief over Lucebert en Bert Schierbeek. [Brief naar aanleiding van een ongepubliceerde studie 'De lezer als noviet aan de koffietafel']. [Gedateerd Leiden 5/2/81].
4 blz. typoscript.

Notities voor een recensie. [Ongepubliceerde bespreking van Luceberts bundel Oogsten in de dwaaltuin, Amsterdam, 1981. Geschreven op 7 december 1984].
4 blz.

[Aantekeningen over Lucebert]. [Ongedateerd, ongepubliceerd].
2 blz.

De robot en het woord Over: Troost de hysterische robot, Amsterdam, 1989].
Maatstaf, 38e jrg., nr. 3 (mrt 1990), p. 1-9. Inleiding

Ontwerp voor een quizz [Over: Lucebert, 'hoop op iwosyg', in: Lucebert, Verzamelde gedichten, Amsterdam, 2002, p. 153].
Licht is de wind der duisternis, Historische uitgeverij, 1999, p. 57-73.

Correspondentie Cornets de Groot - Lucebert, 1967-1989

Jacob van Maerlant

Chemisch reinigen [Over: Jacob van Maerlant, De roman van Torec, uitg. met inl., aant. en bibliographie door A.Th.W. Bellemans, 2e uitg., Amsterdam (enz.), 1948].
De zevensprong, p. 9-22.

Lidy van Marissing

Loslippigheden van kunstenaars gebundeld [Over: 28 interviews, Meulenhoff, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 28 augustus 1971.

Henk Romijn Meijer

Naakt twaalfuurtje [Over: Naakt twaalfuurtje, De Arbeiderspers, Amsterdam, 1967].
Elseviers Weekblad, 25 november 1967, p. 120.

Emile van Moerkerken

Met andermans veer Inleiding [Over: plagiaat, Van Moerkerken, Speenhoff].
Ladders in de leegte, p. 7-15.

Jan Molitor

Over het schrijven als levensproces [Over: Jan Molitor].
De kunst van het falen, p. 112-120.

Alberto Moravia

Dagboek 1989, deel 1 [Over: Vrouw van Rome, Bruna, Utrecht, 1963].
Onvoltooid werk 1985-1989, 6-1-'89, 6-2-'89, 26-2-'89, 30-3-'89.

Harry Mulisch

De heilige optekening [Over: Italo Calvino, de tegenaarde]
De open ruimte, p. 75-88.

Misverstand rond Harry Mulisch
Podium, 21e jrg., nr. 1 (jan-feb 1967), p. 33.

Witboek [Over: Het zwarte licht. Kleine roman, Amsterdam, 1956].
De zevensprong, p. 124-149.

Korrektie op Witboek [Trefw: A. Roland Holst].
Maatstaf, 13e jrg., nr. 2 (mei 1965), p. 180-181.

Apocrief en canoniek (3), Aantekeningen bij het werk van Harry Mulisch [Over: 'Zelfportret met tulband', in: H. Mulisch, Voer voor psychologen, Amsterdam, 1961, p. 89-231].
Kentering, 9e jrg., nr. 6 (nov-dec 1968), p. 41-45.

De ontoegankelijke verteller [Over: De verteller, of Een idioticon voor zegelbewaarders, De Bezige Bij, Amsterdam, 1970].
Elseviers literair supplement, 19 december 1970.

Notities bij werk van Harry Mulisch I [Over: 'Zelfportret met tulband', in: H. Mulisch, Voer voor psychologen, Amsterdam, 1961, p. 89-231].
Contraterrein, p. 107-115.

Notities bij werk van Harry Mulisch II [Over: Het stenen bruidsbed, Amsterdam, 1959]. [Gedateerd Den Haag, januari '67].
Contraterrein, p. 116-129.

Notities bij werk van Harry Mulisch III [Bewerking van 'Apokrief en kanoniek (1). Aantekeningen bij het werk van Harry Mulisch', in: Kentering, feb 1968].
Contraterrein, p. 130-136.

Notities bij werk van Harry Mulisch IV [Over: 'De tegenaarde']. [Ingrijpende bewerking van 'Aprokief [sic] en kanoniek (2). Een veelvuldig essay over het werk van Harry Mulisch', in: Kentering, juli 1968].
Contraterrein, p. 137-141.

Notities bij werk van Harry Mulisch V [Over: 'Oneindelijke aankomst', en 'Chantage op het leven', in: H. Mulisch, Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1977, resp. p. 95-124; 59-93].
Contraterrein, p. 142-146.

Notities bij werk van Harry Mulisch VI [Over: 'elementaire beweging'].
Contraterrein, p. 147-150.

Notities bij werk van Harry Mulisch VII [Over: 'elementaire beweging'].
Contraterrein, p. 151-153.

Notities bij werk van Harry Mulisch VIII [Over: tweelingenmotief, Laurel & Hardy].
Contraterrein, p. 154-156.

Notities bij werk van Harry Mulisch IX [Over: 'Keuring', in: H. Mulisch, Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1977, p. 125-174]. [Gedateerd Den Haag, herfst '70].
Contraterrein, p. 157-160.

De verteller verteld [Over: Harry Mulisch, De verteller verteld. Kommentaar, katalogus, kuriosa en een katastrofestuk, De Bezige Bij, Amsterdam, 1971].
Literama, 6e jrg., nr. 33, p. 1-2. (Uitzending: 20 december 1971, 22.40-23.00 uur)

Intieme optiek 6 [Over: J.H. Donner, Mulisch, naar ik veronderstel, Amsterdam, 1971].
Intieme optiek, p. 107-114

Het zonnestelsel van Mulisch [Over: H. Mulisch].
Intieme optiek, p. 116-126.

Harry Mulisch laat zijn tanden zien [Over: De verteller verteld. Kommentaar, katalogus, kuriosa en een katastrofestuk, De Bezige Bij, Amsterdam, 1971].
Elseviers literair supplement, 29 januari 1972.

Van atheïsme en bijgeloof. Nieuwe spelen van Harry Mulisch en W.F. Hermans [Over: Bezoekuur, De Bezige Bij, Amsterdam, 1974].
Bzzlletin, 3e jrg., nr. 23 (februari 1975), p. 26-27.

Mulisch tussen lawaai en stilte [Over: Mijn getijdenboek en Tegenlicht, Landshof/De Bezige Bij, Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1975].
Bzzlletin, 3e jrg., nr. 27 (juni 1975), p. 5-7.

Over het schrijven als levensproces [Over: een 'kalender' bij Mulisch].
De kunst van het falen, p. 56-68.

Verduistering van bronnen [Over: Nietzsche].
Ladders in de leegte, p. 23-34.

Een onopvallende Uebermensch [Over: 'Wat gebeurde er met sergeant Massuro? ' in: H. Mulisch, Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1977, p. 455-478].
Ladders in de leegte, p. 35-40.

Rilke, Rilke, Rilke! [Over: Rilke, Lucebert, Slauerhoff]. Inleiding
Ladders in de leegte, p. 57-82.

Dagboekbladen [Over: H. Mulisch, 'De compositie van de wereld', dl. 1, Amsterdam, 1980]. [Ook in: 'Harmonie als tegenspraak. Beschouwingen over 'De compositie van de wereld' van Harry Mulisch ', inl. en samenstelling Piet Meeuse, Amsterdam, 1986, p. 130-165]. [Gedateerd 5-1-81 / 19-1-81].
Nieuw Vlaams tijdschrift, 34e jrg., nr. 6 (nov-dec 1981), p. 857-886.

Friedrich Nietzsche

Verduistering van bronnen [Over: Mulisch, Nietzsche].
Ladders in de leegte, p. 23-34.

Over Nietzsche en Freud [Over: Nietzsche en Freud]. [Ongedateerde kladnotitie].
1 blz. A4.

Martinus Nijhoff

Awater op dood spoor [Over: M. Nijhoff, 'Awater', in: M. Nijhoff, Verzameld werk, dl. 1 (gedichten), Amsterdam, 1982, p. 214-224]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Maatstaf, jan-feb 1968].
Labirinteek, p. 95-108.

Bijdrage tot de psychologie van de fan [Over: M. Nijhoff, 'Awater', in: Verzameld werk dl. 1 (gedichten), Amsterdam 1982, p. 214-224].
Nooit zag ik Awater zo van nabij. Teksten omtrent Awater van Martinus Nijhoff, Den Haag, 1981, p. 358-362.

Jan van der Noot

De zevensprong [Over: Jan van der Noot, Lofsang van Brabant, Zwolle, 1958.
De zevensprong, p. 177-213.

J.J. Oversteegen

Vorm én vent [Over: Vorm of vent, Athenaeum, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1969].
De Gids, 132e jrg., nr. 8 (augustus 1969), p. 191-196.

Piet Paaltjens

28/3 [Over: 'Immortellen', in: Piet Paaltjens, Snikken en grimlachjes, Schiedam, 1867, p. 5-22].
Striptease, p. 70-74.

1/4 [Over: 'Tijgerlelies', in: Piet Paaltjens, Snikken en grimlachjes, Schiedam, 1867, p. 23-32].
Striptease, p. 75-76.

Sybren Polet

Raadsels van de mens belicht in een cirkel [Over: De sirkelbewoners, De Bezige Bij, Amsterdam, 1970].
Het Parool, 24 december 1970.

'Overgebleven gedichten' van Sybren Polet [Over: Persoon onpersoon, De Bezige Bij, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 21 augustus 1971.

Schrijver in 'bruto' [Over: De man die een hoofd groter was, De Bezige Bij, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 11 december 1971.

H.K. Poot

Een wijze van lev/zen
Mouette Press, Oxford, juli (mei) 1969.
Een wijze van lev/zen [Gecorrigeerde herdruk van de afzonderlijke uitgave, Moutte Press, Oxford, 1969, maar zonder de Aantekeningen]. [Met een tekening door Faber Heeresma op p. 85]. [Gedateerd Zonnewende 1968].
Contraterrein, p. 67-104. Inleiding

Het oude licht en het nieuwe geluid [Over: Herman Gorter, 'Mei. Een gedicht', in: Herman Gorter, Verzameld werk dl. 1, Bussum, Amsterdam, 1948, en H.K. Poot, 'Mei', in: H.K. Poot, Vervolg der gedichten, Delft, 1735, p. 86-92]. [Gedateerd Den Haag, juli 1968].
Contraterrein, p. 15-19.

E.J. Potgieter

Besproken plaats [Over: G. Achterberg, E.J. Potgieter].
Labirinteek, p. 169-191.

Poessie-poëzij [Over: 'Klagt en troost. Aan een meisje', in: E.J. Potgieter, Werken X. Poëzy 1827-1874, 4e druk, Haarlem, 1886, p. 15-19. Ook op p. 101-104 van Striptease]. [Vierledig essay, achtereenvolgens: 'De jonge grijsaard', 'Het meisje' en 'Het mechaniek'].
Striptease, p. 93-108.

Van Windsels bevrijd [Over: neoromantiek, romantiek, Van Alphen, Hanlo].
Ladders in de leegte, p. 101-112.

Hugo Raes

Apollonia in Wonderland [Over: De lotgevallen, De Bezige Bij, Amsterdam, 1968].
Elseviers Weekblad, 12 oktober 1968, p. 117.

Een anti-reisgids [Over: Hugo Raes, De lotgevallen, Amsterdam, 1968].
In gesprek met Hugo Raes (Interviews en beschouwingen), Amsterdam, 1969, p. 104-114.

Rainer Maria Rilke

Rilke, Rilke, Rilke! [Over: Mulisch, Lucebert, Slauerhoff]. Inleiding
Ladders in de leegte, p. 57-82.

Paul Rodenko

Over Den Haag en Rodenko [Over, volgens Inhoud en Bladwijzer: Rodenko, Maatstaf, Steinberg, Roëde, Stols].
De kunst van het falen, p. 46-55.

Correspondentie Cornets de Groot - Paul Rodenko (1959-1976)

Jan Roëde

Over Den Haag en Rodenko [Over: Jan Roëde]
De kunst van het falen, p. 46-55.

Richter Roegholt

De geschiedenis van De Bezige Bij [Over: De geschiedenis van De Bezige Bij, De Bezige Bij, Amsterdam, 1972].
Kentering, 13e jrg. (1972/1973), nr. 2, p. 46-47.

Willy Roggeman

Roggeman een creatief essayist [Over: De ringen van de kinkhoorn, Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage, Rotterdam, 1970].
Het Parool, 6 maart 1971.

A. Roland Holst

Domesdaybook [Over: 'De twee planeten', in: A. Roland Holst, Verzameld werk dl. 1 (proza), Amsterdam, 1983, pp. 371-394].
De open ruimte, pp. 17-28.

Schrikbewind of bevrijding? [Over.: A. Roland Holst].
Vlaamse Gids, 57e jrg., nr. 10 (okt 1973), p. 8-10.

Correspondentie Cornets de Groot - Adriaan Roland Holst, 1968

Salman Rushdie

Dagboek 1989, deel 1 [Over: de Rushdie-affaire n.a.v. 'De Duivelsverzen'].
Onvoltooid werk 1985-1989, 18-2-'89, 21-2-'89, 6-3-'89, 29-3-'89.

Bert Schierbeek

Het proza van Bert Schierbeek [Over: Bert Schierbeek, Het boek ik, Amsterdam, 1951].
Nieuw Vlaams tijdschrift, 21e jrg., nr. 9 (nov 1968), p. 920-924.

Motto [Motto bij Beginnerswerk, bloemlezing uit het werk van Bert Schierbeek].
Ongepubliceerd (1968).

Het proza van Bert Schierbeek [Inleiding tot het werk van Bert Schierbeek].
Nieuw Vlaams tijdschrift, 21e jrg., nr. 9 (nov 1968), p. 920-924.

Jaartallenlijst [Biografisch overzicht bij bloemlezing].
Ongepubliceerd (1968).

Biografie 'Een gelijkenis', uur, feit en interpretatiemateriaal [Hoofdstuk van bloemlezing].
Ongepubliceerd (1968).

Verantwoording [Inleidende verantwoording van geselecteerde fragmenten].
Ongepubliceerd (1968).

Beginnerswerk, bloemlezing uit het werk van Bert Schierbeek [Fragmenten uit 'De derde persoon' en 'Het boek ik'].
Ongepubliceerd (1968).

Biografie van een wereld [Inleiding tot ongepubliceerde bloemlezing uit werk van Bert Schierbeek].
Maatstaf, 17e jrg., nr. 1 (mei 1969), p. 48-52.

Bibliografie van Bert Schierbeek [Onvolledig overzicht van primair en secondair werk, behorend bij ongepubliceerde bloemlezing].
Ongepubliceerd (1968).

Botsingen tussen humor en sentiment [Over: Inspraak, De Bezige Bij, Amsterdam, 1970].
Het Parool, 9 januari 1971.

Schierbeeks eerste experimentele proza [Over: Lucebert & Bert Schierbeek, Chambre-antichambre, Den Haag, 1978. Oorspronkelijk in: Braak, nr. 7, p. 177-179 en in: Podium, jrg. 6, nr. 6 (juni 1950), p. 349-355, onder de pseudoniemen 'het oog van Gol' en 'Lilithoog']. [Hierbij: 9 hoofdstukken uit 'Chambre-antichambre' op p. 6-13].
Vlaamse Gids, 56e jrg., nr. 5 (mei 1972), p. 3.

Teamwork. Wie niet liefheeft wordt gezien [Over: Lucebert en Bert Schierbeek, Dames en heren, De Bezige Bij, Amsterdam, 1975].
Bzzlletin, 4e jrg., nr. 37 (juni '76), p. 48-50.

Inleidende verantwoording
Chambre-antichambre, Bzztôh, Den Haag, 1978, p. 5-9.

Causerie bij de presentatie van Chambre-antichambre. [Ongepubliceerd, gedateerd Leiden, 3/2/78].
4 blz.

Bijlage [Een overzicht van hoofdstuk 3 van Het boek ik, 1e druk (1951)].
Met de gnostische lamp, p. 175-186.

Je binnenste buiten. Het scheppingswerk van Schierbeek [Over: Binnenwerk, De Bezige Bij, Amsterdam, 1982].
Elseviers Magazine, 5 februari 1983.

Correspondentie Cornets de Groot - Bert Schierbeek, 1968-1969

K. Schippers

O Nederlandse taal! (2) [Over: Vondel, Tollens, K. Schippers, Hanlo].
Vlaamse Gids, 57e jrg., nr. 4 (april 1973), p. 37-39.

J.J. Slauerhoff

Met andermans veren VI / Zwijgen dat spreken doet [Over: invloed van Slauerhoff op Lucebert].
Raam, nr. 71 (jan 1971), p. 37-42.

22/2 [Over: Slauerhoff, Heine].
Striptease, p. 60-63.

Rilke, Rilke, Rilke! [Over: Rilke, Mulisch, Lucebert]. Inleiding
Ladders in de leegte, p. 57-82.

Contact, of de herkenning van het eigene in de ander [Over: Lucebert, Po Tsju I].
Ladders in de leegte, p. 83-87.

Hans Sleutelaar

Correspondentie Cornets de Groot - Hans Sleutelaar: 1963

J.H. Speenhoff

Met andermans veer Inleiding [Over: plagiaat, Van Moerkerken, Speenhoff].
Ladders in de leegte, p. 7-15.

De dichter-zanger J.H. Speenhoff of zelfportret met liedjes [(Auto)biografisch essay].
Afzonderlijke publicatie.

Speenhoff en Indië [Lezing, gehouden op de bijeenkomst van de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde op 19 mei 1989 te Leiden].
Indische letteren, 4e jrg., nr. 3 (sept 1989), p. 97-115. Inleiding

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk I

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk II

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk III

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk IV

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk V

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk VI

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk VII

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk VIII

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk IX

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk X

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk XI

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk XII

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk XIII

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk XIV

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk XV

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk XVI

Biografie van Speenhoff, hoofdstuk XVII

Jaartallenlijst bij biografie J.H. Speenhoff. [Ongepubliceerd, ongedateerd, ± 1988].
± 30 blz.

A.C.W. Staring

Een opregt gemoed / fragment [Over: A.C.W. Staring, 'De Israëlitische looverhut', in: A.C.W. Staring, 'Gedichten', Amsterdam, 1940, p. 164-165. Ook op p. 21-22 van dit boek]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Raam, okt 1966].
Labirinteek, p. 23-30.

Een tussenhistoriese figuur [Over: A.C.W. Staring]. [Met prtn.].
Maatstaf, 15e jrg., nr. 10-11 (jan-feb 1968), p. 618-631.

Starings liriese poëzie [Didactische inleiding tot Starings poëzie]. [Herdrukt in: Kritisch akkoord 1969, Brussel (enz.), 1969, p. 47-52].
Maatstaf, 15e jrg., nr. 10-11 (jan-feb 1968), p. 632-639.

A.C.W. Staring, bloemlezing uit zijn lyriek [Bloemlezing van 19 gedichten].
Maatstaf, 15e jrg., nr. 10-11 (jan-feb 1968), p. 641-671.

Jaartallenlijst [Jaartallenlijst van het leven van A.C.W. Staring].
Maatstaf, 15e jrg., nr. 10-11 (jan-feb 1968), p. 671-672.

Rektifikatie [N.a.v. R.A. Cornets de Groot, 'Een tussenhistoriese figuur', in: Maatstaf, 15e jrg., nr. 10-11 (jan-feb 1968), p. 632-639].
Maatstaf, 16e jrg., nr. 3 (juni 1968), p. 295.

Versbevrijding en het vers libre [N.a.v. Hendrik de Vries, 'Staring, Bilderdijk en de "versbevrijding"', in: Maatstaf, 16e jrg. nr. 4 (juli 1968), p. 305-311. Ook in: Hendrik de Vries, Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poëzie, keuze, samenstelling en toelichting Jan van der Vegt, Den Haag, 1980, p. 42-46; en in: Kritisch akkoord 1969, Brussel (enz.), 1969, p. 53-57]. [Herdrukt in: Kritisch akkoord 1969, Brussel (enz.), 1969, p. 58-61].
Maatstaf, 16e jrg., nr. 4 (juli 1968), p. 312-315.

Een fase tussen de 18e en de 19e eeuw
Ladders in de leegte, p. 92-100.

Saul Steinberg

Daar rijdt een koffiebroodje door de straat! [Over: W.F. Hermans].
Ladders in de leegte, p. 88-91.

A.A.M. Stols

Over Den Haag en Rodenko [Over: Simon Vinkenoog (samenst.), Atonaal, Den Haag, 1952, en Lucebert, Triangel in de jungle, Den Haag, 1951].
De kunst van het falen, p. 52-54.

F.C. Terborgh

Terborghs personen op weg naar de top [Over: Verhalen, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1971].
Het Parool, 13 november 1971.

Gerard Termorshuizen

Correspondentie Cornets de Groot - Gerard Termorshuizen: 1988-1990

Hendrik Tollens

O Nederlandse taal! (2) [Over: Vondel, Tollens, K. Schippers, Hanlo].
Vlaamse Gids, 57e jrg., nr. 4 (april 1973), p. 37-39.

Adriaan Venema

Drieluik zonder samenhang [Over: Een sterfgeval in Duitsland, Bert Bakker, Den Haag, 1971].
Het Parool, 30 december 1971.

S. Vestdijk

De artistieke opbouw van Vestdijks romans [Over: S. Vestdijk, astrologie]. [Bekort in: 'Striptease', p. 129-136  ].
De Gids, 125e jrg., nr. 8 (okt 1962), p. 219-231.

Vestdijks Mnemosyne in de bergen 1 [Over: 'Mnemosyne in de bergen', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. III, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 61-242].
De chaos en de volheid, p. 9-48.

Vestdijks Mnemosyne in de bergen 2 [Over: 'Mnemosyne in de bergen', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. III, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 61-242].
De chaos en de volheid, p. 49-78.

Vestdijks Merlijn 3 [Over: 'Merlijn', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. III, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 265-319].
De chaos en de volheid, p. 79-125.

Vestdijks De vijf roeiers 4 [Over: De vijf roeiers, Den Haag, Rotterdam, 1951].
De chaos en de volheid, p. 126-153.

Vestdijks De kellner en de levenden 5 [Over: De kellner en de levenden, Amsterdam, 1949].
De chaos en de volheid, p. 154-183.

De chaos en de volheid [Slotbeschouwing. Over: astrologie, alchemie, Boeddhisme].
De chaos en de volheid, p. 186-192.

Een schrijver mée als tegenschrijver over een schepper mée als tegenschepper [Over: R.A. Cornets de Groot, De chaos en de volheid, Den Haag, 1966. N.a.v. S. Vestdijk, Schema en ideologie, in: Maatstaf, 14e jrg., nr. 12 (mrt 1967), p. 1013-1031].
Maatstaf, 14e jrg., nr. 12 (mrt 1967), p. 1033-1038.

Een wilde jacht [Over: De filosoof en de sluipmoordenaar, 's Gravenhage-Rotterdam, 1980, en Ivoren wachters, Amsterdam, 1984].
De open ruimte, p. 61-72

Een heksensabbat [Over S. Vestdijk, De kellner en de levenden, Amsterdam, 1979].
De open ruimte, p. 105-116

Knipselbureau [Over: R.A. Cornets de Groot, De chaos en de volheid, Den Haag, 1966. N.a.v. recensies door Jan Kolkhuis Tanke in De Nieuwe Linie en Carel Peeters in Het Parool].
Kentering, 8e jrg., nr. 6 (nov-dec 1967), p. 5-8.

De zon van Zen [Over: Het genadeschot, Den Haag, Rotterdam, 1964].
De zevensprong, p. 150-175.

De Maria-metafoor in 'Een alpenroman' en de devotie van het hart [Over: S. Vestdijk, 'Een alpenroman', Amsterdam, 1961]. [Gecorrigeerde herdruk; eerder in: Raam, juni 1968]. [Gedateerd januari '68].
Contraterrein, p. 41-55.

De regisseur houdt zich stil [Over: De filmheld en het gidsmeisje, De Bezige Bij, Amsterdam, 1968].
Elseviers Weekblad, 20 april 1968, p. 80.

Vestdijks brieven aan Theun de Vries [Over: S. Vestdijk: Brieven uit de oorlogsjaren aan Theun de Vries, 'Achter het boek', Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 's-Gravenhage, 1968].
De Gids, 132e jrg., nr. 6-7 (juni-juli 1969), p. 102-105.

Drievoudige nederlaag van Meester Eckhart [Over: Het proces van Meester Eckhart, Nijgh & Van Ditmar, Den Haag, 1970]. [Opgenomen in: Rudy van der Paardt, 'Je kunt er toch bij blijven zitten? Kritieken op de romans van Simon Vestdijk', Amsterdam, 1983, p. 287-291].
Elseviers literair supplement, 25 april 1970.

Vestdijk en Verwey - idee, kristal, retoriek [Over: poëzie].
Kentering, 11e jrg., nr. 3 (mei-juni 1970) p. 34-37.

De kracht van de herinnering [Over: S. Vestdijk].
Elseviers literair supplement, 3e jrg., nr. 7 (10 apr 1971), p. 5.

De scheiding [Over: 'De ontmoeting', sonnetten I t/m VIII uit 'Madonna met de valken', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten, dl. II, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 171-178].
Maatstaf, 19e jrg., nr. 4-5 (aug-sept 1971), p. 281-291.

Tussen stoommachine en computer [Over: S. Vestdijk, persoonlijkheid]. [Hierbij: S. Vestdijk, Het veer, (uit: De dood betrapt, 1935), p. 13-24].
Vestdijk op de weegschaal, p. 10-24.

Persoonlijkheid als maat der dingen [Over: S. Vestdijk, persoonlijkheid, Forum, mythe]. [Hierbij: S. Vestdijk, Over het Lied van de dwaze bijen, (uit: De glanzende kiemcel, 1950), p. 29-30, en Tussen ik en menigte, (uit: Muiterij tegen het etmaal 2, 1966), p. 31-32].
Vestdijk op de weegschaal, p. 25-32.

Het aansprakelijk individualisme [Over: S. Vestdijk, individualisme, collectivisme]. [Hierbij: S. Vestdijk, Historische contingentie, (uit: Essays in duodecimo, 1952), p. 39-43].
Vestdijk op de weegschaal, p. 33-43.

Verweys idee en Vestdijks poëzie [Over: S. Vestdijk, Albert Verwey]. [Hierbij: Sonnetten uit "Madonna met de valken" (sonnetten CXIX t/m CXXIII, opgenomen in: Gestelsche liederen, 1949), p. 48-50].
Vestdijk op de weegschaal, p. 44-50.

Een kwestie van accenten [Over: S. Vestdijk, 'mystisch-introspectieve type']. [Hierbij: S. Vestdijk, Hercules (eerste hoofdstuk uit: De dokter en het lichte meisje, 1951), p. 53-56].
Vestdijk op de weegschaal, p. 51-56.

De mythe in actie [Over: S. Vestdijk, mythe]. [Hierbij vier fragmenten uit S. Vestdijk, De dokter en het lichte meisje, 1951, achtereenvolgens: De sprong van de rotspunt, p. 59-63; Het rijk van het midden, p. 63-71; Ik verdedig het midden en mijn eer, p. 71-79 en Een bezoek, p. 79-82].
Vestdijk op de weegschaal, p. 57-82.

Vestdijk op de weegschaal [Slotbeschouwing. Over: S. Vestdijk, 'weegschaal'-motief].
Vestdijk op de weegschaal, p. 83-86.

Beknopte biografische gegevens
Vestdijk op de weegschaal, p. 88-90.

Synthetisch overzicht [Over: S. Vestdijk, thema's].
Vestdijk op de weegschaal, p. 88-99.

Voornaamste werken en literatuur
Vestdijk op de weegschaal, p. 97-99

De eerste Vestdijk nu pas verschenen [Over: Kind tussen vier vrouwen, De Bezige Bij, Amsterdam, 1972].
Het Parool, 12 september 1972.

Geen god, geen halfgod ook [Over: Kind tussen vier vrouwen: de kroniek van een jongensleven, De Bezige Bij, Den Haag, 1972].
Elseviers literair supplement, 30 september 1972.

De opbouw van Vestdijks romans [Over: astrologie].
Raam, nr. 90 (dec 1972), p. 24-30.

De stuurman aan de kant [Over: literaire kritiek].
Vestdijkkroniek, nr. 2 (aug 1973), p. 58-59.

Vestdijk op de weegschaal [Een 'kalender' bij Vestdijks werk].
Intieme optiek, p. 47-70.

Madonna met de valken [Over 'Madonna met de valken', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. II, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 169-320].
Vestdijkkroniek, nr. 3-4 (mrt 1974), p. 69-82.

Deernis met de wegen [Over Deernis met de wegen, in: Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1976, p. 475-478].
Audiobestand van ongepubliceerde lezing, 6 maart 1974.

Huisvestingsproblemen (1) [Over: 'Kapotte wekker op huurkamer', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. I, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 418].
Vlaamse Gids, 59e jrg., nr. 1 (jan-feb 1975), p. 34-39.

Vestdijk als moralist [Over S. Vestdijk, Deernis met de wegen, in: Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1976, p. 475-478].
Vestdijkkroniek, nr. 8 (juni 1975), p. 64-68.

Ierse en on-Ierse kwesties [Over: S. Vestdijk, Ierse nachten, Den Haag, 1946, en De vijf roeiers, Den Haag, Rotterdam, 1951. N.a.v. P. Kralt, 'Vestdijks Ierse romans', in: Vestdijkkroniek, nr. 12 (juni 1976), p. 13-36]. [Ingrijpend herzien in: Ladders in de leegte, p. 46-56: Hendrik Cramers verhaal].
Vestdijkkroniek, nr. 14 (dec 1976), p. 18-27.

Over het schrijven als levensproces [Over: S. Vestdijk, Ierse nachten, Den Haag, 1946].
De kunst van het falen, p. 120-125.

Astrologie - een extra-literair gegeven? [Over: S. Vestdijk].
Vestdijkkroniek, nr. 19 (mrt 1978), p. 46-48.

De kruik van de waterman [Over: Ierse nachten, Den Haag, Rotterdam, 1946, en De vijf roeiers, Den Haag, Rotterdam, 1951]. [N.a.v. R.A. Cornets de Groot, 'Ierse en on-Ierse kwesties', in: Vestdijkkroniek, nr. 14 (dec 1976), p. 18-27 (herzien in Ladders in de leegte, p. 46-56: 'Hendrik Cramers verhaal'), en P. Kralt, 'Aantekeningen bij kanttekeningen', in: Vestdijkkroniek, nr. 16 (juni 1977), p. 1-12].
Vestdijkkroniek, nr. 20 (juni 1978), p. 35-52.

Een fantasia [Over: 'De fantasia', in: S. Vestdijk, Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1976, p. 367-474]. [N.a.v. H. Bekkering en F. von Meyenfeldt, 'Fantoches', in: Vestdijkkroniek, nr. 21 (sept 1978), p. 29-35].
Vestdijkkroniek, nr. 23 (mrt 1979), p. 30-35.

Rudi van der Paardt een betrouwbare gids [Over: Rudi van der Paardt, Over de Griekse romans van Simon Vestdijk, Amsterdam, 1979].
Vestdijkkroniek, nr. 26 (dec 1979), p. 30-35.

Het gedicht als persoonlijk schema [Over: 'Griekse zuilenrij', in: Verzamelde gedichten dl. II, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 67-68]. [Gedateerd Rijswijk, 19-11-75 / Leiden 23-6-80].
Vestdijkkroniek, nr. 29 (sept 1980), p. 23-40.

22/3 [Over: 'Het veer', in: S. Vestdijk, Verzamelde verhalen, Amsterdam, 1976, p. 35-48].
Striptease, p. 64-69.

Vestdijks poëziekritiek en de persoonlijkheid als norm [Over: persoonlijkheid].
Striptease, p. 109-128.

De artistieke opbouw van Vestdijks romans [Over: Aktaion onder de sterren, Den Haag-Rotterdam, 1979].
Striptease, p. 129-136.

Penelope's einde in zicht [Over: Van Looy].
Ladders in de leegte, p. 41-46.

Hendrik Cramers verhaal [Over: Ierse nachten, Den Haag, Rotterdam, 1946, en De vijf roeiers, Den Haag, Rotterdam, 1951].
Ladders in de leegte, p. 47-56.

Op zoek naar het midden [Over: Het genadeschot, Den Haag, 1964].
Ladders in de leegte, p. 134-158.

Over de functie van het leidmotief [Over: Het genadeschot. N.a.v. Rob Schouten, 'Gegalm met kop en staart. Over muziek in Vestdijks romans', in: Vestdijkkroniek, nr. 32 (juni-sept 1981), p. 88-98]. [Gedateerd Leiden, 9 nov. '81].
Vestdijkkroniek, nr. 33 (nov-dec 1981), p. 55-57.

Determinisme en contingentie [Over: hybris, astrologie]. [Gedateerd Leiden 29-12-'81].
Bzzlletin, 10e jrg., nr. 93 (feb 1982), p. 24-26.

De allegorische interpretatie van 'Aktaion onder de sterren' [Over: Aktaion onder de sterren, Rotterdam, Den Haag, 1941].
Vestdijkkroniek, nr. 35 (juni 1982), p. 2-22.

Van dwaling en waarheid [Over: 'Vader en zoon', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. II, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 143-168. N.a.v. G.H. Wynia, 'Vader en zoon. Een structuuranalyse', in: Vestdijkkroniek, nr. 36 (sept 1982), p. 1-10].
Vestdijkkroniek, nr. 36 (sept 1982), p. 11-16.

Contingentie tot de laatste snik [Over: 'Mnemosyne in de bergen. Een episch gedicht in negen zangen', in: S. Vestdijk, Verzamelde gedichten dl. III, Amsterdam, Den Haag, 1987, p. 61-242. N.a.v. Marjoleine de Vos, 'De chaotische hybris van Cornets de Groot', Vestdijkkroniek, nr. 36 (sept 1982), p. 17-21].
Vestdijkkroniek, nr. 36 (sept 1982), p. 22-28.

Wynia, verdediger van zuiver ras [Naschrift bij G.H. Wynia, 'Profeet en exegeet: Hoe een profeet andermaal zijn stokpaardje bereed, of hoe een exegeet een ketter 't vertrouwde lijntje aanbond en deze zich daarvan losrukte', Vestdijkkroniek, nr. 38 (mrt 1983), p. 65-69].
Vestdijkkroniek, nr. 38 (mrt 1983), p. 69.

Iets persoonlijks [Over: autobiografie].
Vestdijkkroniek, nr. 46 (mrt 1985), p. 1-7. Inleiding

Persoonlijkheid en talent (fragment) [N.a.v. Herman Stevens, 'Deze verlichte cel', en Rudi van der Paardt, 'Mythe en metamorfose in Else Böhler', Vestdijkkroniek, nr. 50 (Else Böhler-nummer), 1986].
Vestdijkkroniek, nr. 51 (juni 1986), p. 28-30.

Vestdijks museum [Over: Peter de Boer, Vestdijks palet, Amsterdam, 1989].
Vestdijkkroniek, nr. 62 (mrt 1989), p. 39-49.

Correspondentie Cornets de Groot - S. Vestdijk, 1961-1965

Simon Vinkenoog

Simon Vinkenoogs Eerste gedichten 49-64 [Over: Eerste gedichten (1949-1964), De Bezige Bij, Amsterdam, 1966]. [Uitgebreide versie van 'Vijftien jaar poëzie van Vinkenoog', Het Parool, 5 november 1966].
Wikor, 14e jrg., nr. 11 (nov 1966), p. 227-228.

Het daghet [Over: Simon Vinkenoog, Liefde. Zeventig dagen op ooghoogte, Amsterdam, 1965].
De open ruimte, p. 91-102.

Nawoord [Gedateerd Leiden 10/18 juni '86].
Heren zeventien. Proeve van waarneming, 3e druk, Amsterdam, 1987, p. 45-51.

Correspondentie Simon Vinkenoog - Ivo Michiels

Correspondentie Cornets de Groot - Simon Vinkenoog, 1966

Eduard Visser

Fyffes heten nu Chiquita [Over: Eduard Visser, Fyffes heten nu Chiquita, Meulenhoff, Amsterdam, 1968.
Literama, 3e jrg., nr. 33. (Uitzending: 16 december 1968, 19.05-19.20 uur).

Jacq. Firmin Vogelaar

Het heeft geen naam [Over: Jacq Firmin Vogelaar, Het heeft geen naam, Meulenhoff, Amsterdam, 1968.
Literama, 3e jrg., nr. 33. (Uitzending: 16 december 1968, 19.05-19.20 uur).

Vogelaars zwijggeld [Over: Het heeft geen naam, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1968].
Raam, nr. 51 (januari 1969), p. 62-64.

Een wereld die de gewone wereld naar het leven staat [Over: Kaleidiafragmenten, Meulenhoff, Amsterdam, 1970].
Het Parool, 3 april 1971.

Joost van den Vondel

0 Nederlandse taal! [Over: Vondel, Huygens].
Vlaamse Gids, 57e jrg., nr. 3 (mrt 1973), p. 43-46/51.

O Nederlandse taal! (2) [Over: Vondel, Tollens, K. Schippers, Hanlo].
Vlaamse Gids, 57e jrg., nr. 4 (april 1973), p. 37-39.

Theun de Vries

Vestdijks brieven aan Theun de Vries [Over: S. Vestdijk: Brieven uit de oorlogsjaren aan Theun de Vries, 'Achter het boek', Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 's-Gravenhage, 1968].
De Gids, 132e jrg., nr. 6-7 (juni-juli 1969), p. 102-105.

H.A. Wage

Correspondentie Cornets de Groot - H.A. Wage: 1974-1990

Aldert Walrecht

Correspondentie Cornets de Groot - Aldert Walrecht ± 1975

C.W. van de Watering

Het subjectieve als objectiviteit [Over: C.W. van de Watering, Met de ogen dicht. Een interpretatie van enkele gedichten van Lucebert als toegang tot diens poëzie en poëtica, Muiderberg, 1979].
Ons Erfdeel, 23e jrg., nr. 2 (mrt-apr 1980), p. 269-271.

Een ladder in de leegte [Over: C.W. van de Watering, Met de ogen dicht. Een interpretatie van enkele gedichten van Lucebert als toegang tot diens poëzie en poëtica, Muiden, 1979].
Vierledig essay, achtereenvolgens:
Ontoereikendheid van de close reading
Ladders in de leegte, p. 159-182.
Een voorbeschouwing
Ladders in de leegte, p. 183-208.
Een discussie over het begrip lichamelijke taal
Ladders in de leegte, p. 209-217.
Foutenanalyse
Ladders in de leegte, p. 218-225.

Paul de Wispelaere

Mythe als band tussen schrijver en boek [Over: Facettenoog, Manteau, Brussel, 1968].
De Gids, 132e jrg., nr. 3 (maart 1969), p. 161-163.

Wandelingen langs boeken en mensen [Over: Paul tegenpaul, Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage, Rotterdam, 1970].
Het Parool, 28 november 1970.